Loading, please wait.

PhD Course Plan

Phd Course Plan; Compulsory and Elective Courses

T.C.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

Doktora Programı 2022-2023 Akademik Yılı Ders Planı

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

U

AKTS

Önkoşul 

Ders Kodu

Ders Adı

U

AKTS

Önkoşul 

CIVS 601 

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

0

3

8

 

CIVS 603

Klasik Metinlerle Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS 605

Medeniyet Kuramları

3

0

3

8

 

CIVS 606

Medeniyetler Arası İlişkiler

3

0

3

8

 

xxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

CIVS 690

Seminer

3

0

0

6

 

xxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

xxxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

CIVS 583

/CIVS 591**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım I

3

0

0

3

 

xxxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

CIVS 585

İngilizce Akademik Yazım I

3

0

0

3

 

CIVS 586

İngilizce Akademik Yazım II

3

0

0

3

 

CIVS 581

Arapça I

6

0

0

6

 

CIVS 584

/CIVS 592**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım II*

3

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

CIVS 582

Arapça II

6

0

0

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

12

44

 

Toplam

 

 

12

50

 

 

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

  

IV. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 604

Modern Metinlerle Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS 697

Doktora Yeterlik

0

0

0

30

 

CIVS 655

Guided Reading

3

 

3

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam

6

20

 

Toplam

0

30

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

V. Yarıyıl

  

VI. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 698

Tez Önerisi

0

0

0

30

 

CIVS 699

Tez

0

0

0

30

 

* Tez Toplam

0

120

 

* Tez Toplam

0

120

 

DÖRDÜNCÜ YIL

VII. Yarıyıl

 

VIII. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

  

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 699

Tez

0

0

0

30

 

CIVS 699

Tez

0

0

0

30

 

* Tez Toplam

0

120

 

* Tez Toplam

0

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

264

 

 

Elective Courses

FALL TERM

 

  

 

SPRING TERM

Code

Course Name

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

Code

Course Name

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 504

Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset

3

0

3

8

 

CIVS 651

Asian Civilization and Tasawwuf

3

0

3

8

 

CIVS  509

Reading Civilizations Through Genre:

Shakespeare Adaptations

3

0

3

8

 

CIVS 512

Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS  511

Epistemological Bias in Popular Culture

3

0

3

8

 

CIVS  514

Comparative History of

Economic and financial Institutions 

3

0

3

8

 

CIVS  515

Asian Civilizations Encountering Islam

3

0

3

8

 

CIVS  516 

Asian Civilizations Encountering Islam II

3

0

3

8

 

IS  517

Çağdaş İslam Düşüncesi I

3

0

3

8

 

IS  518

Çağdaş İslam Düşüncesi II

3

0

3

8

 

CIVS  519

Islam, Science, The Spirit

3

0

3

8

 

CIVS  520

Spiritual Quest in The Contemporary World

3

0

3

8

 

CIVS  521

İslam Medeniyeti Tarihi I

3

0

3

8

 

CIVS  522

İslam Medeniyeti Tarihi II

3

0

3

8

 

HIST 562

Modernization and Reform in the Ottoman Empire

3

0

3

8

 

CIVS  524

Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim

3

0

3

8

 

CIVS  525

Society Ethics and Environment

3

0

3

8

 

CIVS  628

Söylem Tahlili

3

0

3

8

 

CIVS  527

Cities, Citizenship and Civilization

3

0

3

8

 

POLS 548

Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler

3

0

3

8

 

CIVS  531

Osmanlı Tarihi

3

0

3

8

 

CIVS  530

Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar

3

0

3

8

 

CIVS  535

Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi

3

0

3

8

 

CIVS  532

Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches

3

0

3

8

 

CIVS  537

Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar

3

0

3

8

 

CIVS  534

Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları

3

0

3

8

 

CIVS  543

Dünya Hukuk Gelenekleri

3

0

3

8

 

CIVS  536

Imagining The Human: Man, Monster, Machine

3

0

3

8

 

CIVS  545

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce

3

0

3

8

 

CIVS  538

Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis

3

0

3

8

 

CIVS  547

Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi

3

0

3

8

 

CIVS  540

İpek Yolu Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS  551

Tasavvuf Okumuları I

3

0

3

8

 

CIVS  552

Tasavvuf Okumaları II

3

0

3

8

 

CIVS  553

İslam Düşüncesinin Gelişimi I

3

0

3

8

 

CIVS  554

İslam Düşüncesinin Gelişimi II

3

0

3

8

 

CIVS  555

Afrika Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS  560

19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi

3

0

3

8

 

POLS 557

Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları

3

0

3

8

 

CIVS 564

Modern Ortadoğu Tarihi 

3

0

3

8

 

POLS 563/ SOC 563

Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

8

 

CIVS 566

Müzik ve Medeniyet

3

0

3

8

 

CIVS  567

Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları

3

0

3

8

 

CIVS 568

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

3

0

3

8

 

CIVS  569

Dil Söylem  ve Toplum

3

0

3

8

 

CIVS 572

Gelenek ve Modernite Arasında Din

3

0

3

8

 

CIVS  575

Küresel Çevre ve İklim Sorunları

3

0

3

8

 

CIVS 574

Din ve Siyaset

3

0

3

8

 

CIVS 577

Farklı Disiplinlerde İslam

3

0

3

8

 

CIVS 576

İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum

3

0

3

8

 

CIVS  593

Edebiyat ve Medeniyet

3

0

3

8

 

CIVS 632

Değişik Kültürlerde Sinema

3

0

3

8

 

PHIL 595

İslam Felsefesinde Temel Problemler

3

0

3

8

 

CIVS 636

Medeniyetlerin Estetik Anlayışları

3

0

3

8

 

CIVS  647

Şarkiyatçılık

3

0

3

8

 

POLS 560

Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet

3

0

3

8

 

CIVS  625

Dil ve Toplum

3

0

3

8

 

CIVS 642

Güncel İbn Haldun Okumaları

3

0

3

8

 

CIVS  637

Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi

3

0

3

8

 

CIVS 650

Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama

3

0

3

8

 

PHIL 615

Bilim Felsefesi

3

0

3

8

 

CIVS  653

Japon Dili ve Medeniyeti Okumaları

3

0

3

8

 

CIVS  647

Şarkiyatçılık

3

0

3

8

 

PHIL 630

Günümüz Düşünce Akımları

3

0

3

8

 

* Valid for students who enrolled in their studies in the academic year 2017/2018 and afterwards

** Turkish students are required to take Arabic Academic Writing courses with the course codes CIVS 583 and CIVS 584, while international students are required to take Turkish Academic Writing courses with the course codes CIVS 591 and CIVS 592.