Loading, please wait.

PhD Course Plan

 

 

BİRİNCİ YIL

 

 

 

 

 

I. Yarıyıl

 

 

II. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul

 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul

MIE 603

Klasik Metinlerle Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

 

MIE 604

Modern Metinlerle Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

MIE 605

Medeniyet Kuramları

3

0

3

8

 

 

MIE 601

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın

Etiği

3

0

3

8

 

MIE 581

Arapça I

6

0

0

6

 

 

MIE 606

Medeniyetler Arası İlişkiler

3

0

3

8

 

MIE 585

İngilizce Akademik Yazım I

3

0

0

3

 

 

MIE 690

Seminer

3

0

0

6

 

MIE 583

/MIE

591**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım I

3

0

0

3

 

 

MIE 582

Arapça II

6

0

0

6

 

xxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

 

MIE 586

İngilizce Akademik Yazım II

3

0

0

3

 

xxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

 

MIE 584

/MIE

592**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım II*

3

0

0

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxxx

Seçmeli Ders

3

0

3

8

 

 

To

plam

12

44

 

 

Toplam

 

 

15

58

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL

 

 

 

 

 

 

 

III. Yarıyıl

 

 

 

 

 

IV. Yarıyıl

 

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

MIE 697

Doktora Yeterlik

 

0

0

0

30

 

MIE 698

Tez Önerisi

 

0

0

0

30

 

 

 

T

oplam

0

30

 

 

T

oplam

0

30

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ YIL

 

 

 

 

 

 

V. Yarıyıl

 

 

 

 

VI. Yarıyıl

 

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

MIE 699

Tez

 

0

0

0

30

 

MIE 699

Tez

 

0

0

0

30

 

 

 

* Tez Toplam

0

120

 

 

* Tez Toplam

0

120

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ YIL

 

 

 

 

 

VII. Yarıyıl

 

 

 

 

VIII. Yarıyıl

 

 

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

 

Ders Kodu

Ders Adı

 

T

U

K

AKTS

Önkoşul

MIE 699

Tez

 

0

0

0

30

 

MIE 699

Tez

 

0

0

0

30

 

 

 

* Tez Toplam

0

120

 

 

* Tez Toplam

0

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genel Toplam

252