Loading, please wait.

Civilization Studies MA Course Plan

T.C.
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2019-2020 AKADEMİK YILI DERS PLANI

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı U AKTS Önkoşul 
MIE 502 Dünya Medeniyetleri Tarihi 3   3 8  
MIE 503 Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod 3   3 8  
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3   0 3  
MIE 581 Arapça I 6   0 6  
xxx Seçmeli Ders 3   3 8  
xxx Seçmeli Ders 3   3 8  
             
Toplam Kredi      12 41  

 

II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı U AKTS Önkoşul 
MIE 505 Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi 3   3 8  
MIE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3   3 8  
MIE 590 Seminer 3   0 6  
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3   0 3  
MIE 582 Arapça II 6   0 6  
xxx Seçmeli Ders 3   3 8  
xxx Seçmeli Ders 3   3 8  
Toplam Kredi      12 47  

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul 
MIE 583
MIE 591**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım I 3 0 0 3  
MIE 599 Tez 0 0 0 30  
             
             
             
             
Toplam Kredi        33  

 

IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul 
MIE 584
MIE 592**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım II* 3 0 0 3  
MIE 599 Tez  0 0 0 30  
             
             
             
             
Toplam Kredi        33  
GENEL TOPLAM: 154

SEÇMELİ DERSLER

GÜZ YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul 
MIE 504 Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset 3 0 3 8  
MIE 509 Reading Civilizations Through Genre:
Shakespeare Adaptations
3 0 3 8  
MIE 511 Epistemological Bias in Popular Culture 3 0 3 8  
MIE 515 Asian Civilizations Encountering Islam I 3 0 3 8  
MIE 517 Çağdaş İslam Düşüncesi I 3 0 3 8  
MIE 519 Islam, Science, The Spirit 3 0 3 8  
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 8  
MIE 523 Modernization and Reform in the Ottoman Empire 3 0 3 8  
MIE 525 Society Ethics and Environment 3 0 3 8  
MIE 527 Cities, Citizenship and Civilization 3 0 3 8  
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 8  
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 8  
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 8  
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 8  
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 8  
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 8  
MIE 551 Tasavvuf Okumuları I 3 0 3 8  
MIE 553 İslam Düşüncesinin Gelişimi I 3 0 3 8  
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 8  
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 8  
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 8  
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 8  
MIE 569 Dil Söylem  ve Toplum 3 0 3 8  
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 8  
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 8  
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 8  
MIE 597 İslam Felsefesinde Temel Problemler 3 0 3 8  
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 8  
MIE 615 Bilim Felsefesi 3 0 3 8  
MIE 617 Dünya Medeniyetlerinde Din ve Siyaset 3 0 3 8  
MIE 625 Dil ve Toplum 3 0 3 8  
MIE 637 Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi 3 0 3 8  
MIE 645 Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri 3 0 3 8  
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 8  
MIE 651 Asian Civilization and Tasawwuf  3 0 3 8  

 

BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul 
             
MIE 512 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 8  
MIE 514 Comparative History of
Economic and financial Institutions 
3 0 3 8  
MIE 516  Asian Civilizations Encountering Islam II 3 0 3 8  
MIE 518 Çağdaş İslam Düşüncesi II 3 0 3 8  
MIE 520 Spiritual Quest in The Contemporary World 3 0 3 8  
MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 8  
MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 8  
MIE 528 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 8  
MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 8  
MIE 532 Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches 3 0 3 8  
MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 8  
MIE 536 Imagining The Human: Man, Monster, Machine 3 0 3 8  
MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 8  
MIE 540 İpek Yolu Medeniyetleri 3 0 3 8  
MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 8  
MIE 554 İslam Düşüncesinin Gelişimi II 3 0 3 8  
MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 8  
MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 8  
MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 8  
MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 8  
MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 8  
MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 8  
MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 8  
MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 8  
MIE 630 Günümüz Düşünce Akımları 3 0 3 8  
MIE 632 Değişik Kültürlerde Sinema 3 0 3 8  
MIE 636 Medeniyetlerin Estetik Anlayışları 3 0 3 8  
MIE 640 Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet 3 0 3 8  
MIE 642 Güncel İbn Haldun Okumaları 3 0 3 8  
MIE 650 Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama 3 0 3 8  
MIE 653 Japon Dili ve Medeniyeti Okumaları 3 0 3 8  
    3 0 3 8  

 

* 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.

** Türk öğrenciler MIE 583 ve MIE 584 kodlu Arapça Akademik Yazım derslerini, uluslararası öğrenciler ise MIE 591 ve MIE 592 kodlu Türkçe Akademik Yazım derslerini almak zorundadır.