Loading, please wait.

MA Course Plan

MA Course Plan and the List of Compulsory and Elective Courses

T.C.

İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2022-2023 AKADEMİK YILI DERS PLANI 

BİRİNCİ YIL

I. Yarıyıl

 

II. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

U

AKTS

Önkoşul 

Ders Kodu

Ders Adı

U

AKTS

Önkoşul 

CIVS 502

Dünya Medeniyetleri Tarihi

3

 

3

8

 

CIVS 503

Medeniyet

Araştırmalarında Teori ve Metod

3

 

3

8

 

CIVS/ PHIL 505

Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi

3

 

3

8

 

CIVS 501

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği

3

 

3

8

 

CIVS 585

İngilizce Akademik Yazım I

3

 

0

3

 

CIVS 590

Seminer

3

 

0

6

 

CIVS 581

Arapça I

6

 

0

6

 

CIVS 586

İngilizce Akademik Yazım II

3

 

0

3

 

xxx

Seçmeli Ders

3

 

3

8

 

CIVS 582

Arapça II

6

 

0

6

 

xxx

Seçmeli Ders

3

 

3

8

 

xxx

Seçmeli Ders

3

 

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx

Seçmeli Ders

3

 

3

8

 

Toplam Kredi 

 

 

12

41

 

Toplam Kredi 

 

 

12

47

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ YIL

III. Yarıyıl

  

IV. Yarıyıl

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 583

CIVS 591**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım I

3

0

0

3

 

CIVS 584

CIVS 592**

Arapça / Türkçe Akademik Yazım II*

3

0

0

3

 

CIVS 599

Tez

0

0

0

30

 

CIVS 599

Tez 

0

0

0

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi 

 

 

 

33

 

Toplam Kredi 

 

 

 

33

 

 

 

 

GENEL TOPLAM:

154

 

ELECTIVE COURSES

FALL TERM

 

SPRING TERM

Code

Course Name

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

  

Code

Course Name

T

U

K

AKTS

Önkoşul 

CIVS 504

Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset

3

0

3

8

 

CIVS 651

Asian Civilization and Tasawwuf 

3

0

3

8

 

CIVS 509

Reading Civilizations Through Genre:

Shakespeare Adaptations

3

0

3

8

 

CIVS 512

Dünya Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS 511

Epistemological Bias in Popular Culture

3

0

3

8

 

CIVS 514

Comparative History of

Economic and financial Institutions 

3

0

3

8

 

CIVS 515

Asian Civilizations Encountering Islam I

3

0

3

8

 

CIVS 516 

Asian Civilizations Encountering Islam II

3

0

3

8

 

IS 517

Çağdaş İslam Düşüncesi I

3

0

3

8

 

IS 518

Çağdaş İslam Düşüncesi II

3

0

3

8

 

CIVS 519

Islam, Science, The Spirit

3

0

3

8

 

CIVS 520

Spiritual Quest in The Contemporary World

3

0

3

8

 

CIVS 521

İslam Medeniyeti Tarihi I

3

0

3

8

 

CIVS 522

İslam Medeniyeti Tarihi II

3

0

3

8

 

HIST 562

Modernization and Reform in the Ottoman Empire

3

0

3

8

 

CIVS 524

Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim

3

0

3

8

 

CIVS 525

Society Ethics and Environment

3

0

3

8

 

POLS 548

Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler

3

0

3

8

 

CIVS 527

Cities, Citizenship and Civilization

3

0

3

8

 

 

CIVS 530

Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar

3

0

3

8

 

CIVS 531

Osmanlı Tarihi

3

0

3

8

 

 

CIVS 532

Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches

3

0

3

8

 

CIVS 535

Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi

3

0

3

8

 

 

CIVS 534

Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları

3

0

3

8

 

CIVS 537

Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar

3

0

3

8

 

 

CIVS 536

Imagining The Human: Man, Monster, Machine

3

0

3

8

 

CIVS 543

Dünya Hukuk Gelenekleri

3

0

3

8

 

 

CIVS 538

Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis

3

0

3

8

 

CIVS 545

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce

3

0

3

8

 

 

CIVS 540

İpek Yolu Medeniyetleri

3

0

3

8

 

CIVS 547

Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi

3

0

3

8

 

 

CIVS 552

Tasavvuf Okumaları II

3

0

3

8

 

CIVS 551

Tasavvuf Okumuları I

3

0

3

8

 

 

CIVS 554

İslam Düşüncesinin Gelişimi II

3

0

3

8

 

CIVS 553

İslam Düşüncesinin Gelişimi I

3

0

3

8

 

 

CIVS 560

19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi

3

0

3

8

 

CIVS 555

Afrika Medeniyetleri

3

0

3

8

 

 

CIVS 564

Modern Ortadoğu Tarihi

3

0

3

8

 

POLS 557

Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları

3

0

3

8

 

 

CIVS 566

Müzik ve Medeniyet

3

0

3

8

 

POLS 563/ SOC 536

Siyaset Sosyolojisi

3

0

3

8

 

 

CIVS 568

İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları

3

0

3

8

 

CIVS 567

Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları

3

0

3

8

 

 

CIVS 572

Gelenek ve Modernite Arasında Din

3

0

3

8

 

CIVS 569

Dil Söylem  ve Toplum

3

0

3

8

 

 

CIVS 574

Din ve Siyaset

3

0

3

8

 

CIVS 575

Küresel Çevre ve İklim Sorunları

3

0

3

8

 

 

CIVS 576

İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum

3

0

3

8

 

CIVS 577

Farklı Disiplinlerde İslam

3

0

3

8

 

 

CIVS 628

Söylem Tahlili

3

0

3

8

 

CIVS 593

Edebiyat ve Medeniyet

3

0

3

8

 

 

PHIL 630

Günümüz Düşünce Akımları

3

0

3

8

 

PHIL 595

İslam Felsefesinde Temel Problemler

3

0

3

8

 

 

CIVS 632

Değişik Kültürlerde Sinema

3

0

3

8

 

CIVS 647

Şarkiyatçılık

3

0

3

8

 

 

CIVS 636

Medeniyetlerin Estetik Anlayışları

3

0

3

8

 

PHIL 615

Bilim Felsefesi

3

0

3

8

 

 

POLS 560

Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet

3

0

3

8

 

CIVS 617

Dünya Medeniyetlerinde Din ve Siyaset

3

0

3

8

 

 

CIVS 642

Güncel İbn Haldun Okumaları

3

0

3

8

 

CIVS 625

Dil ve Toplum

3

0

3

8

 

 

CIVS 650

Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama

3

0

3

8

 

CIVS 637

Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi

3

0

3

8

 

 

CIVS 653

Japon Dili ve Medeniyeti Okumaları

3

0

3

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Valid for students who enrolled in their studies in the academic year 2017/2018 and afterwards

** Turkish students are required to take Arabic Academic Writing courses with the course codes CIVS 583 and CIVS 584, while international students are required to take Turkish Academic Writing courses with the course codes CIVS 591 and CIVS 592.