Loading, please wait.

Alumni

Ph.D.

Name Graduate Topic
Mukerrem Miftah Shafi Addis Ababa Üniversitesi Sociology and Social Work Din ve Medeniyet Arasındaki Sınırın Aşılması: İslam ve Batı Medeniyetleri Çalışmalarında Akımlar ve Örnekler
Vahdettin Işık İstanbul University Social Change II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu Batı Algısı: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği
Tareq Sharawi How Does Islam Treat People Outside the Abrahamic Religions? Between Âdamiyyah and Ibrâhimiyya
Fadi K.S. Zatari The Construction of a Theory of Civilization Through the Works of al-Māwardī
Maria Taiai
Communucation Studes Silence Acts: Pragmatics of Silence in Communication
Rahmi Oruç Philosophy What Do We Do With Arguments?: Situating Munazara In Contemporary Argumentation Scholarship
Huthaifa Busuulwa Sociology Value Based Argumentation and The Transition to A Low Carbon Economy in Turkey Portugal: Values, Arguments and Actions
Metin Noorata Islamic Studies Khalwat Dar Anjuman ('Solitude Within Society'): An Islamic Ethico-Mystical Response To The Dialectical Tension Between Solitary and Social Life
Haldun Karahanlı Political Studies Conflictability Political Imagination and The Power Game Revisiting The Egyptian Revolution Of January 25,2011
Duygu Şendağ Sociology Contemporary Spirituality In Turkey Healing As A Medium Between The Sacred And The Profane
Erol Fırtın Political Science Ottoman Theories Of Virtue Politics: Contribution Of Kınalızade Ali Çelebi
Linda Hyökki Finlandiya'da İslamafobi
Lorraine Klein Communication What if ? Science Fiction Holywood Films As A Cultured Artifact: A Showcase Of Western Worldview
Danish Naeem Islamic Studies Improvement or Degeneration of Fiqh? A Critical Study of the Majalla
Jeroen Vlug Islamic Studies The Contested Ground Of Rights In Islam And The West: Humanity Versus Citizenry
Mevlan Tanrıkut The New Warring States Era: Reviving Of Legalism in China
Francesco Conte Philosophy Yunus Emre And The Voice Of The Ineffable Other ( Hakk)
Ibrahim Mulushewa Eshete History A Historical, Comparative Approach To State Formation In Europe And The Ottoman Empire: From The Medieval Ages To The Modern Era

M.A.

Name Undergraduate TOpic
Halilibrahim Alegöz University of Ankara İlahiyat Uluslararsı İlişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü:Türkiye-Somali Örneği
Ahmet Karakaya University of Yeditepe Kimya Mühendisliği Kök Hücre Çalışmaları ve Etik / Türkiye’de İnsan Embriyosundan Elde Edilen Kök Hücreler Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Sorunlar
Murat  Karacan University of Marmara İlahiyat Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Devlet Başkanın Yetkileri:Tuhfetü’t-Türk Örneği
Latif Mustafa University of Priştine Felsefe Medeniyetlerin Kesişme Noktasında Balkanlar: Destekçiler ve Muhalifler Arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık
Selime Çınar University of Marmara İlahiyat “Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi”
Büşra Küçükkayış University of Marmara İlahiyat “Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya”
Yasmina Chergui Duke University Disiplinlerarası Karşılaştırmalı Çalışmalar Dil Politikaları Ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas’ta Amazigh Hareketi
Micah Aaron Hughes Georgıa State Unıversıty Ortadoğu Çalışmaları Edeb Ve Medenilik Fetih Veya Terbiye Olarak Medeniyet
Esma Sağ Şencal University of Urdun Arap Dili Ve Edebiyatı “Mana Oluşumunda İç Ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani İle Saussur Karşılaştırması”
Hümeyra Seren Zeyrek University of Boğaziçi Türk Dili Ve Edebiyatı William Saroyan’ın Eserlerinde Etnik Kimlik Ve Diaspora
Esra Sözalmaz University of Marmara İlahiyat “İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler”
Abdülbaki Keskin University of Istanbul Bilgisayar Mühendisliği Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014)
Fatma Kübra Türker University of Istanbul Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler “Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk Edebiyatında Oryantalizm”
Özge Özçelik University of Fatih Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu Ve Teori: Herbert George Wells
Abdullah Haris Toprak Yıldız Technical University Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Modern Avrupa Fiziği’nin Osmanlı Devleti’ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi ‘Nin Mecmua-İ Ulum-İ Riyaziye’sinde Isı Ve Elektrik Bahisleri
Afra Abdel Halim Cairo American University Gazetecilik Ve Kitlesel İletişim “Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ”
Hülya Hacıismailoğlu University of Marmara İlahiyat “Belçika Flama Bölgesi, Siyasi Partilerin Çok Kültürlülük Programları”
Dion Priatma Dion Priatma Mercu Buana University Psikoloji Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri
Armend Crnovrsanin Internatıonal University Uluslararası İlişkiler Sekülerleşmenin Sonu Mu? Peter Berger Ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması
Mücahit Bilal Doğan University of Istanbul Edebiyat Batı’ Da İslamlaşma Karşıtı ‘’Counter-Jihad’’ Hareketinin İslami Terminolojiyi Kullanımı
Semiha Muhterem Belviranlı University of Istanbul Fizik Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesindeki Çokkülürlülük Yansımaları
Kubilay Çakır Istanbul Technical  University Fizik Açık Toplumun İflası: Cerablus Örneği
Evren Erceylan University of Marmara Kamu Yönetimi 10. Ve 13. Yüzyıllarda Fransa’da Arapçadan Latince’ye Yapılan Çevirilerin Batı Bilim Sürecine Etkileri Ve Çeviriler
İhsan Altıntaş University of Kırıkkale Sosyoloji Modern Hindistan’da İhyacı Söylem; Ramakrisha Hareketi Üzerine Sosyal-Din Bir Çalışma Örneği
Ahsen Nimet Cebeci Prınceton University Felsefe İslam Ve Hristiyalıkta İlim Tahsili: Gazali, Zernuci Ve Aquinas
Neira Omerovic Internatıonal Universıty Ekonomi Bosna Hersek’te Uzlaşma Sürecinde Dini Liderlerin Rolü: Bosna-Hersek İslam Birliği Örneği
Huthaifah Busuulwa Makerere Unıversıty Social Science “Çok Dinli Toplumlarda Farklılık Yönteminde İslam Rolü: Uganda Dinlerarası Konseyi Örneği “
Hiroaki Kawanishi Doshısha Unıversıty Theology Maddelerin Ve Bitkilerin Ruhu
Asuman Emin Ondokuz Mayıs University İlahiyat Mısır Siyasetinde Vefd Partisi (1918 – 1952)
Esra Abaoğlu Orta Doğu Technical University Tarih 19.Yy Osmanlı Tarih Yazımında Kadın Görünürlükleri: Tarih-İ Cevdet Ve Tezakir Örneği
Firdevs Bulut University of Boğaziçi Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville’ Nin Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme
Amina Smits Katholieke Universiteit  Leuven Arap Ve İslami Çalışmalar Türk Mitleri Yok Etmek: Kadınlar Saltanatı Örneği Üzerinde Avrupa’da Osmanlı
Simone Dario Nardella Soas Unıversıty Arabıc Islamıc “Gazali Ve Suhreverdi’ De Tasavvufi Tecrübenin Önemi
Muhammed Said Bilal University of Ankara Law İslam Hukukunda Siyasi Otoritenin Sınırlandırılması ve İnsan Hakları: 19.yüzyıl Osmanlısında İnsan Hakları Koruma Rejimi
Natasha Chevik Belgrad University Oriental Philology “Mary Sue’dan Mecdelli Meryem’e: Birinci Şahıs Anlatımında Kadın taklidi ”
Leonard Jean Charles Faytre Paris Academy of Political Studies Political Science Münazara ve Tartışma Edebinin İç Boyutu: Ahmed Cevdet Paşa’nın Adab-I Sedad adlı Eseri Üzerinden
Hossein Turner
Birmingham University Geography Sosyal Medya Kullanımının Sosyo-Kültürel Etkilerinin ‘Ellulian’ Telkniği Kavramsal Çerçevesinden İncelemesi
Zehra Haliloğlu Bogazici University English Language and Literature Shakespeare’de Akdeniz Çokkültürlülüğü
Marian Pascal Brehmer
University of Berlin
Iranian Studies İran’ da Şiir Aracılığı ile Yaşanam Mistik Tecrübe Üzerine Etnoğrafik Bir İnceleme
Mohamed Elsayed Roshdi Elmoursi University of Mansoura History The Phenomenon of Religion According To Al Amiri
Elvira Kulieva
St. Petersburg University of Management and Economic Sciences
Banking and Finance
The Image of Muslims in Soviet Oriental Films
Cyrus McGoldrick University of Columbia Middle East, South Asia and Africa Studies Muslims As Homo Sacer: Muslim As Outlaws In Modern Western Thought
Sarosh Arif
University of Columbia Urban Studies - Political Science Ghazali’s Personality Theory: A Study On The Importance Of Humılıty In Early Childhood
Abdurrahman Mherigh Islamic Studies The Late Ottoman Kalam Tradition İsmail Gelenbevi (1730-1791) And His Kalam Tretaises
Cemre Ateşçi Islamic Studies Ghazali's Understanding of Human Ontology and Behaivor
Tuğba Türkoğlu History Formation of Social Band Among Muslims in Early Islam
Muhammad Yusoph Ramos Philosphy A Comperative Approach to The Neurobiological Basis of Human Will: Kant and Al-Ghazali
Hatice Sak Literature The Issue of Origin of Language in Ibn Jinni's Al-Haşaiş
Zeynep Büşra Güleçyüz Sociology The Notion of Dhimma: From Theory to Everyday Space
Asım Öztürk Political Science and International Relations İslam Savaş Hukuku'nun Kökenleri: Kur'an ve Sünnet'te Savaş
Aysylu Saetgaraeva Sociology Hospitality in Islamicate Civilization: Futuwwa through Ibn Battuta's Travelogue
Souhayla Taiai History Hamdım,piştim,yandım the outer and inner role of Mevlevi kitchen
Zehra Ünver Sociology Islamic Education in the Netherlands:Negotiating Religiousand National Values in an era of Social Tensions
Snyya Taha Sociology International Aid for Refugees in Times of Crisis
Sevde Meşe Sociology Gated Communities and the Transformation of Neighborhood Culture:The example of Nişanca Neighborhood and Beyaz Residence
Berat Mehani Philosphy Aristoteles ve Îcî'nin Ahlak Düşüncesinde Değişim Doğa Felsefesinde Hareketin Gayesi ve Değişimin İmkanı Açısından Bir İnceleme
Mohammad Makdod Islamic Studies The Freedom of Choice: Imam al-Razi and al-Ash’ari’s Theory of Acquisition (Kasb)
Musa Kökçen Sociology Sosyal Sürdürülebilirlik ve Turizm: Antalya Örneği
Salih Doğan Political Science İslamiyeti Kabul Etmeden Önceki Uygurlar’ın Sosyo-Kültürel Hayatı
Pairezhati Abasi History İslamiyeti Kabul Etmeden Önceki Uygurlar’ın Sosyo-Kültürel Hayatı
Hümeyra Doruk Keskin İslam Medeniyeti’nin Sembollerini Yeniden Üretmek: Yeni Camilerde Sembolizm
Hatice Kübra Yegin “Winter Has Got No King”: An Ecocritical Analysis of G.R.R. Martin’s A Song of Ice and Fire
Mohammad Hossain History Ecology, epidemics and the colonial state: environmental change and health in eastern Bengal Delta, 1858-1947
Fatemah Mashael Sociology An Exploratory Study of Women’s Involvement in New Age Spirituality in Turkey
Alican Koyuncu History French Policy of Ottoman Syria During the Third Republic Era, 1870-1924
Merve Cebeci Sociology Stewards Of The Earth: Islamic Environmentalism In Classical and Contemporary Islamic Thought
Hamide Coşkun Sociology Who Owns the City? The Legacy of Space and Urban Activism in Turkey
Goncagül Şahin Kaya Sociology Helal Gıda Sertifikası Türkiye İç Pazarında Uygulanmalı mı? Helal Gıda Sertikası'na Politik Söylem Analizi Yöntemi ile Bir Bakış
Ahmet Tarık Çaşkurlu History An Idiosyncratic Early 19th Century Ottoman Alim Encounters Europen Science, Enlightenment and Military Revolution: Şanizade Mehmed Ataullah Efendi and Vesayaname-i Seferiyye
Tuğba Ece Eralp History Veiling and Face Veiling Debates (1908-1925)
Melike Sıla Acar Sociology Calls to Prayer and Sounds of Birds: The Production of Space and Placemaking Practices İn Erenköy-Konya
Furkan Acerbaş Political Science The Legitimacy of Political Power In The New Ottoman Thought: The Case of Hürriyet Newspaper
Mohamad Zeino Sociology The Lived Experience of Dsiplaced Syrian mrn In Istanbul
Saad Razi Shaikh Sociology Civility In The Enchanted City: The Khanqah and Teachings of Hazrat Nizamuddin Awliya
Zakaria El Houbba Islamic Studies Muhammad b. Yusuf Al-Sanusi's Theological Legacy: Tracing The Dissemination Of Creedal Knowledge Through The Commentariesa And Glosses On Al Sanusi's Work In Medieval &Pre-Modern Maghrib 15-17th CE
Thomas Dakota Simpkins History An Analysis and Translation of Said Halim Pasha's "İslam'da Teşkilat-ı Esasiye"
Sherife Slocum Arslan Islamic Philosophy Mulla Şadra On Man's Jpurney Seeking Perfection: A Critical Analyssis of Iqaz Al-Naimin (Awakening the Sleepers)
Rohoullah Vakilzadeh Dizaji History From Transoxiana to Anatolia; Investigating the Diffusion of Iranian and Turkish Music
Alyaa Ali Sayed Political Sociology Contested Severeignty: The Relation Between The State and The Raligious Fields In Egypt During The Pandemic 2020/2021
Sheeba Arif Islamic Studies Seeking Certitude: Iktisab and Ilham In Imam Al-Ghazali's Theory of Knowledge
Rajeev Kumar History The Quest of Kabir: Conscience as Poetry In Pre-Modern India
Feyza Kocagöz Sociology Modern Meydan Okumaya Tevhid Ekseninde Bir Cevap Arayışı: Kutub, Şeriati Ve Faruki Örneği
Hümeyra Konuk Philosophy The Concept of Truth (Haqq) In The Thought Of Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır
Enes Yalman Political Science and International Relations From Patisan Interventions to Mediation: The Changing Roles In Turkish Foreign Policy
Najam Tahirkheli Political Science Impact Of Modernization On Pashtun Culture And The Role Of Sen's Capability  Approach
Gülsüm Parlak Philosphy Farabi Felsefesinde İnsan Ruhunun Mahiyeti ve Ortaçağ Batı Felsefesi Etkisi

 

Alumni Views

Key-words used to describe the Institute

Quotes

Abdullah Haris Toprak
“Although ACI is still young and learning many things from its experiences on this route, it is one of the few places to have a mission getting a different academic perspective even unique in social sciences. ”

Huthaifa Busulwaa
“Great professors, wonderful student community drawn from around the world, very hospitable staff, high chance of completion/ graduating on time, nice stipend for a student in Turkey.”

Simone Dario Nardella
“Students with clear plans, need of funds and interest in both academia and Islamic education can benefit greatly from ACI. Students less clear about what they want, however, would struggle considerably.”

Esma Sağ Şencal
“The educational environment is international and the education language is English. Moreover, the Arabic language, which is my field of interest, occupies an important place in ACI. ”

İhsan Altıntaş
“The environment is really good and the Academic staff is friendly. They always try to help the students to improve themselves. Surely there are missing points as in everywhere. It may take time to increase the quality of the administrative curriculum.”