Loading, please wait.

Alumni

Ph.D.

Name Graduate Topic
Mukerrem Miftah Shafi Addis Ababa Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Hizmetleri Din ve Medeniyet Arasındaki Sınırın Aşılması: İslam ve Batı Medeniyetleri Çalışmalarında Akımlar ve Örnekler
Vahdettin Işık İstanbul Üniversitesi Sosyal Yapı-Sosyal Değişme II. Meşrutiyet Dönemi Türk Düşüncesinde Doğu Batı Algısı: İctihad ve Sırat-ı Müstakim Dergileri Örneği

M.A.

Name Undergraduate TOpic
Halilibrahim Alegöz Ankara Üniversitesi İlahiyat Uluslararsı İlişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü:Türkiye-Somali Örneği
Ahmet Karakaya Yeditepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Kök Hücre Çalışmaları ve Etik / Türkiye’de İnsan Embriyosundan Elde Edilen Kök Hücreler Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Sorunlar
Murat  Karacan Marmara Üniversitesi İlahiyat Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Devlet Başkanın Yetkileri:Tuhfetü’t-Türk Örneği
Latif Mustafa Priştine Üniversitesi Felsefe Medeniyetlerin Kesişme Noktasında Balkanlar: Destekçiler ve Muhalifler Arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık
Selime Çınar Marmara Üniversitesi İlahiyat “Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi”
Büşra Küçükkayış Marmara Üniversitesi İlahiyat “Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya”
Yasmina Chergui Duke University Disiplinlerarası Karşılaştırmalı Çalışmalar Dil Politikaları Ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas’ta Amazigh Hareketi
Micah Aaron Hughes Georgıa State Unıversıty Ortadoğu Çalışmaları Edeb Ve Medenilik Fetih Veya Terbiye Olarak Medeniyet
Esma Sağ Şencal Ürdün Üniversitesi Arap Dili Ve Edebiyatı “Mana Oluşumunda İç Ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani İle Saussur Karşılaştırması”
Hümeyra Seren Zeyrek Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili Ve Edebiyatı William Saroyan’ın Eserlerinde Etnik Kimlik Ve Diaspora
Esra Sözalmaz Marmara Üniversitesi İlahiyat “İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler”
Abdülbaki Keskin İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014)
Fatma Kübra Türker İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler “Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk Edebiyatında Oryantalizm”
Özge Özçelik Fatih Üniversitesi Amerikan Kültürü Ve Edebiyatı Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu Ve Teori: Herbert George Wells
Abdullah Haris Toprak Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik Ve Haberleşme Mühendisliği Modern Avrupa Fiziği’nin Osmanlı Devleti’ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi ‘Nin Mecmua-İ Ulum-İ Riyaziye’sinde Isı Ve Elektrik Bahisleri
Afra Abdel Halim Kahire Amerikan Üniversitesi Gazetecilik Ve Kitlesel İletişim “Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ”
Hülya Hacıismailoğlu Marmara Üniversitesi İlahiyat “Belçika Flama Bölgesi, Siyasi Partilerin Çok Kültürlülük Programları”
Dion Priatma Dion Priatma Mercu Buana Üniversitesi Psikoloji Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri
Armend Crnovrsanin Internatıonal Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Sekülerleşmenin Sonu Mu? Peter Berger Ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması
Mücahit Bilal Doğan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Batı’ Da İslamlaşma Karşıtı ‘’Counter-Jihad’’ Hareketinin İslami Terminolojiyi Kullanımı
Semiha Muhterem Belviranlı İstanbul Üniversitesi Fizik Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesindeki Çokkülürlülük Yansımaları
Kubilay Çakır İstanbul Teknik  Üniversitesi Fizik Açık Toplumun İflası: Cerablus Örneği
Evren Erceylan Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi 10. Ve 13. Yüzyıllarda Fransa’da Arapçadan Latince’ye Yapılan Çevirilerin Batı Bilim Sürecine Etkileri Ve Çeviriler
İhsan Altıntaş Kırıkkale Üniversitesi Sosyoloji Modern Hindistan’da İhyacı Söylem; Ramakrisha Hareketi Üzerine Sosyal-Din Bir Çalışma Örneği
Ahsen Nimet Cebeci Prınceton Üniversitesi Felsefe İslam Ve Hristiyalıkta İlim Tahsili: Gazali, Zernuci Ve Aquinas
Neira Omerovic Internatıonal Universıty Ekonomi Bosna Hersek’te Uzlaşma Sürecinde Dini Liderlerin Rolü: Bosna-Hersek İslam Birliği Örneği
Huthaifah Busuulwa Makerere Unıversıty Socıal Scıence “Çok Dinli Toplumlarda Farklılık Yönteminde İslam Rolü: Uganda Dinlerarası Konseyi Örneği “
Hiroaki Kawanishi Doshısha Unıversıty Theology Maddelerin Ve Bitkilerin Ruhu
Asuman Emin Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Mısır Siyasetinde Vefd Partisi (1918 – 1952)
Esra Abaoğlu Orta Doğu Teknik Üniversitesi Tarih 19.Yy Osmanlı Tarih Yazımında Kadın Görünürlükleri: Tarih-İ Cevdet Ve Tezakir Örneği
Firdevs Bulut Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri Ve Edebiyatı Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville’ Nin Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme
Amina Smits Katholieke Universiteit  Leuven Arap Ve İslami Çalışmalar Türk Mitleri Yok Etmek: Kadınlar Saltanatı Örneği Üzerinde Avrupa’da Osmanlı
Simone Dario Nardella Soas Unıversıty Arabıc Islamıc “Gazali Ve Suhreverdi’ De Tasavvufi Tecrübenin Önemi
Muhammed Said Bilal Ankara Üniversitesi Hukuk İslam Hukukunda Siyasi Otoritenin Sınırlandırılması ve İnsan Hakları: 19.yüzyıl Osmanlısında İnsan Hakları Koruma Rejimi

 

Alumni Views

Key-words used to describe the Institute

Quotes

Abdullah Haris Toprak
“Although ACI is still young and learning many things from its experiences on this route, it is one of the few places to have a mission getting a different academic perspective even unique in social sciences. ”

Huthaifa Busulwaa
“Great professors, wonderful student community drawn from around the world, very hospitable staff, high chance of completion/ graduating on time, nice stipend for a student in Turkey.”

Simone Dario Nardella
“Students with clear plans, need of funds and interest in both academia and Islamic education can benefit greatly from ACI. Students less clear about what they want, however, would struggle considerably.”

Esma Sağ Şencal
“The educational environment is international and the education language is English. Moreover, the Arabic language, which is my field of interest, occupies an important place in ACI. ”

İhsan Altıntaş
“The environment is really good and the Academic staff is friendly. They always try to help the students to improve themselves. Surely there are missing points as in everywhere. It may take time to increase the quality of the administrative curriculum.”