Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Yüksek Lisans Başvuru

BAŞVUR

T.C. Vatandaşları için MEDİT Yüksek Lisans başvuru tarihleri:  15 Mart – 14 Haziran 2021

T.C. Vatandaşları için son başvuru tarihi: 14 Haziran 2021

  1. C. Vatandaşı Öğrenciler için Başvuru Süreci ve Koşulları:

(Requirements on the Turkish website are for Turkish citizens only, international students should thus refer to the English MEDİT/ACI MA application information page.)

Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans Programı:

-ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 70 almış olmak,

-Lisans genel not ortalamasının ≥ 2.70/4.00 veya 69.90/100 olması,

-YDS’de 100 üzerinden en az 70, veya TOEFL iBT’de 84/120, veya İbn Haldun İngilizce Dil Sınavı’nda 58/80 almış olmak.

Gerekli Belgeler:

-Özgeçmiş

-Niyet Mektubu (Tek-satır ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde, İngilizce yazılmış olmalı)

-ALES Belgesi

-Lisans Mezuniyet Belgeleri ve Transkriptleri (Mezun olabilecek durumda olanlar kesin kayıt tarihinden önce asli belgelerini getirmek zorundadırlar)

-Yabancı Dil Yeterlilik Belgeleri (Enstitümüzde eğitim görmek için başvuracak öğrencilerin İngilizce bildiklerini belgelemeleri gerekmektedir.)

-Başvuru esnasında İngilizce seviyesini belgelendiremeyenlerin şartlı kabul almaları halinde kayıttan önceki bir tarihte Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir. Kayıt tarihinden önce İHÜ İngilizce sınavında başarısız olma veya geçerli bir YDS ya da TOEFL sonucu ibraz edememe halinde öğrencinin kayıt hakkı iptal olmuş olacaktır.

-İki adet referansın iletişim bilgileri (referanslar ancak talebe ön elemeden geçtikten sonra istenecektir)

-İngilizce yazılı ödevi, makalesi vb. bulunan öğrencilerin bu yazım örneklerini başvuru dosyasına eklemeleri kuvvetle tavsiye olunur.

-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

HAZIRLIK SINIFI: 

Medeniyet Araştırmaları programında öğrencilerin İngilizce, Arapça ve Türkçe kaynakları kullanmaları beklenmektedir. MEDİT’te herhangi bir programa kabul edilebilmek için başvuru şartlarımızda belirtilen şekilde İngilizce yeterliliğini kanıtlamak gerekmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora programlarımızdaki uluslararası öğrencilerin, mezun olabilmek için Türkçe (asgari C-1 seviyesi) ve Arapça’da (asgari A-2 seviyesi) yeterliliğe ulaşması, Türk öğrencilerin ise Arapça’da yeterliliklerini belgeleyebiliyor olması gerekmektedir. Türk vatandaşı öğrenciler için program ana derslerinin başlangıcından önce bir sene Bilimsel Hazırlık kapsamında, Arapça hazırlık dersi ve bir adet lisans dersi verilmektedir. Üniversitemizce düzenlenen Arapça Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olan öğrenciler Bilimsel Hazırlık programından muafiyet hakkı kazanacaklardır. İngilizce Hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır. Bilimsel Hazırlık’tan başarısız olan öğrencilerin kaydı silinir.

Bütün hazırlık sınıfı dil dersleri İHÜ Başakşehir Ana Yerleşkesi’nde bulunan Diller Okulu’nda yapılmaktadır. 

Türkçe ve Arapça hazırlık programları fiyatları için lütfen İHÜ Diller Okulu‘na müracaat ediniz.

BURSLULUK  DURUMU:

-Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans programı 2021-2022 akademik yılı eğitim ücreti 55.000 Türk Lirasıdır.

-Kabul edilen tüm öğrencilere tam veya kısmi öğrenim ücreti muafiyet bursu sağlanacaktır. (Başvurudaki değerlendirme kriterleri esas alınacaktır.)

-Kabul edilen öğrencilere, çeşitli asistanlık vazifeleri karşılığında, Enstitü yönetiminin belirleyeceği sayıda ve miktarda 1500 – 3000 TL arası burs imkânı sağlanacaktır. Burs miktarları hakkında ayrıntılı bilgi için İHÜ Lisansüstü Burs Yönergesi’ne bakınız.

-Bilimsel Hazırlık (Arapça) ve Türkçe hazırlık (uluslararası öğrenciler) sınıfı öğrencileri yukarıdaki maddede belirtilen burs imkânlarından faydalanabileceklerdir.

-Burslar dokuz ay için olup yaz aylarını kapsamaz. Yüksek Lisans programı için bursluluk süresi bir yıllık ders ve bir yıllık tez dönemi ile bir yıllık hazırlık sınıfı dönemini kapsar.

-Evli öğrencilerimize 12 ay boyunca burs verilir.

-Ciddi akademik başarısızlık durumunda öğrencinin bursluluk durumu akademik komite tarafından yeniden değerlendirmeye alınır.

T.C. Vatandaşları için son başvuru tarihi: 14 Haziran 2021

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur