Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Kesin Kayıt DuyurusuPosted by On 10 Temmuz 2018

Lisansüstü Giriş Sınavında Başarılı Olan Adayların Kesin Kayıt Tarihleri, Kayıt Yeri ve İstenen Belgeler

Kesin kayıtlar 08-10 Ağustos 2018 tarihleri ile 10-14 Eylül 2018 arasında Başakşehir Yerleşkesinde yapılacaktır. (Öğrenci istediği kayıt tarihlerinde kayıt işlemini gerçekleştirebilir.)

Kesin Kayıtta istenen Belgeler; 

  1. Yüksek lisans için Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diplomasının aslı, Doktora için Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi veya Diplomasının aslı
  2. Yüksek lisans için, Lisans Mezuniyet Transkript Belgesinin, Doktora için Yüksek Lisans Mezuniyet Transkript Belgelerinin aslı
  3. ALES Sonuç Belgesi,
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için),
  5. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  6. 4 adet vesikalık fotoğraf,
  7. Yabancı Dil Belgesi tüm Programlar için,
  8. Diploma denklik belgesi (Yurtdışında bir kurumdan mezun olan TC vatandaşı tanınırlık belgesi ile kayıt edilebilir fakat denklik belgesi teslim etmeden mezun edilmez.)
  9. Kayıt evrakları Türkçe veya İngilizce değil ise yeminli tercüme bürolarından alınan Türkçe veya İngilizce çevirisi gerekmektedir.
  10. Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi

Not 1: Aslı istenen tüm evrakların birer adet fotokopileri ile geliniz.

Not 2: Kayıt tarihleri içerisinde eksik evrak ile gelen öğrenci adaylarımızın kayıtları alınmayacaktır.

Not 3: Kayıtlarını bir başkası tarafından yaptırmak isteyenlerin, belgeleri tam olmak şartıyla NOTERDEN VEKÂLETNAME vermeleri gerekmektedir.

Not 4: Başka bir üniversitede lisansüstü tezli programlara kayıtlı öğrencilerin ilişiklerini kesmedikleri takdirde kayıtları alınmayacaktır.

Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar bu haklarını kaybederler ve herhangi bir hak talep edemezler.

HaberlerSürmanşet

Comments are disabled.