Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Yönetici Mesajı

Üniversite Rektöründen

Bundan altı yüz yıl önce İbn-i Haldun, medeniyetleri araştırmaya yönelik yeni bir bilim dalını kurmuştu. Şaşırtıcıdır ki, medeniyet terimi bugün de sosyal bilimler ve medya alanında en yaygın analiz kriterlerinden birisidir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Bugün de medeniyetlerin, dünyadaki sosyal, kültürel ve siyasal ayrımların yeni eksenini belirlediği dahi ifade edilebilir. Dahası, insanlar arasındaki iletişim ve ulaşımın hızla gelişmesi ile medeniyetler arası ilişkilerin temeli radikal bir değişim geçirmektedir. İnsanoğlu bu süreci anlamanın iştiyakı içerisindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsünün (MEDİT) kurulması, medeniyetler ve medeniyetler arası ilişkiye yönelik büyüyen bu ilginin bir sonucudur. MEDİT, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan İbn Haldun Üniversitesi’nin bir birimidir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı aracılığıyla BM Medeniyetler İttifakı Girişimi ile de irtibat halindedir.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, Medeniyet Araştırmaları alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Eğitim ve araştırma, enstitünün benimsediği çok yönlü ve çok dilli yaklaşım ölçüsünde evrensel perspektiflidir.Türkçeİngilizce ve Arapça eğitimde kullanılacak diller arasındadır. Belirli bir medeniyet çalışılırken, sosyal ve beşeri bilimlerdeki disiplinlerin çeşitli perspektiflerinden istifade edilecektir.

Üniversite rektörü olarak, Enstitünün muhtelif uluslararası akademik ve öğrenci topluluklarının yanı sıra, benzer kurumlarla yaptığı işbirliği ile, çok yakında dünya çapında medeniyet araştırmaları alanının ileri gelen enstitüleri arasındaki yerini alacağından hiç şüphem yoktur.


Prof. Dr. Recep Şentürk
Rektör

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur