Yükleniyor, lütfen bekleyiniz.
Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Yönetici Mesajı

Bilindiği gibi yaklaşık altı yüz yıl önce İbn Haldun medeniyetleri araştırmaya yönelik yeni bir bilim dalı olan Umran İlmi’ni kurmuştu. Şaşırtıcıdır ki, “medeniyet” kavramı akademik dünyada bugün de en yaygın analiz birimlerinden biri olarak ilgi görmeye devam ediyor. Zira bugün de dünyadaki toplumsal, kültürel ve siyasi ayrımların yeni ekseninin belirlenmesinde medeniyetlerin esas alındığı okuma biçimleri literatürde hala ciddi bir ağırlık oluşturmaktadır. Buna bir de gelişen iletişim ve ulaşım imkanlarının medeniyetler arası ilişkilerde radikal bir değişime yol açmasını eklediğimizde bu süreci anlamaya yönelik ilginin artmasını doğal karşılamamız gerekiyor.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün (MEDİT) kurulması, medeniyetleri ve medeniyetler arası ilişkiyi anlamaya yönelik büyüyen bu ilginin bir sonucu olarak görülebilir. Bu ilgiye belli bir seviyede cevap üretebilmek için enstitümüz bünyesinde Medeniyet Araştırmaları Anabilimdalı olarak yüksek lisans ve doktora programları açmış bulunuyoruz. Enstitümüz 2011-2012 akademik yılından beri eğitimlere devam edilmektedir.

Hemen her disiplinden öğrencinin kabul edildiği enstitümüzde disiplinlerarası bir yaklaşım esasına göre çalışmalar yürütülmektedir. Bu yaklaşımı desteklemek amacıyla da Türkçe, İngilizce ve Arapçayı eğitim ve araştırma dili olarak kullanıyoruz. Böylece yapılan çalışmalarda farklı bilim alanlarının konu, yöntem ve perspektiflerinden istifade etmek için gerekli alt yapı oluşturulması mümkün hale getirilmiş bulunmaktadır.

Farklı kültür ve medeniyet havzalarından, farklı bilim alanlarından gelen ve çok sayıda dil birikimine sahip hoca ve öğrencilere ev sahipliği yapan enstitümüzde sizler için verimli ve keyifli bir çalışma ortamı hazırlamış olduğumuzu memnuniyetle ifade edebilirim.

Enstitü Müdürü olarak Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nün burada oluşturduğu zemini ile muhtelif uluslararası akademik topluluklar ve benzer alanlarda çalışan kurumlarla yaptığı işbirliği sayesinde Medeniyet Araştırmaları alanının dünya çapında ileri gelen bir odak kurumu haline geleceğinden ve saygın bir yere sahip olacağından hiç şüphem yoktur.

Sizleri bu coşkulu yolculuğa katılmaya davet ediyorum.

Dr. Vahdettin IŞIK

Enstitü Müdürü