Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 690 Seminer 3 0 3 6
MIE 603 Klasik Metinlerle Dünya Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 605 Medeniyet Kuramları 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 30

II. Yarıyıl

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 604 Modern Metinlerle Dünya Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 606 Medeniyetler Arası İlişkiler 3 0 3 6
MIE 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 0 6
xxxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 12 30

III. Yarıyıl

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 697 Doktora Yeterlik 0 0 0 30
Toplam 0 30

IV. Yarıyıl

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 698 Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30

V. VI. VII. VIII. Yarıyıllar

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 699 Tez 0 0 0 30
Tez Toplam 0 120
Genel Toplam 27 240

SEÇMELİ DERSLER

Güz Yarıyılı

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MIE 509 Reading Civilizations Through Genre:
Shakespeare Adaptations
3 0 3 6
MIE 511 Epistemological Bias in Popular Culture 3 0 3 6
MIE 515 Asian Civilizations Encountering Islam 3 0 3 6
MIE 517 Çağdaş İslam Düşüncesi I 3 0 3 6
MIE 519 Islam, Science, The Spirit 3 0 3 6
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 6
MIE 523 Modernization and Reform in the Ottoman Empire 3 0 3 6
MIE 525 Society Ethics and Environment 3 0 3 6
MIE 527 Cities, Citizenship and Civilization 3 0 3 6
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 6
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 6
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 6
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 6
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 6
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 6
MIE 551 Tasavvuf Okumuları I 3 0 3 6
MIE 553 İslam Düşüncesinin Gelişimi I 3 0 3 6
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 6
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 6
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 6
MIE 569 Dil Söylem  ve Toplum 3 0 3 6
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 6
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 6
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 6

Bahar Yarıyılı

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Uygulama
MIE 512 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 518 Çağdaş İslam Düşüncesi II 3 0 3 6
MIE 520 Spiritual Quest in The Contemporary World 3 0 3 6
MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 6
MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 6
MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 6
MIE 528 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 6
MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 6
MIE 532 Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches 3 0 3 6
MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 6
MIE 536 Imagining The Human: Man, Monster, Machine 3 0 3 6
MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 6
MIE 540 İpek Yolu Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 6
MIE 554 İslam Düşüncesinin Gelişimi II 3 0 3 6
MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 6
MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 6
MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 6
MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 6
MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 6
MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 6

Türk öğrenciler için zorunlu dil dersleri

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 583 Arapça Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 584 Arapça Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3

Uluslararası öğrenciler için zorunlu dil dersleri

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 591 Türkçe Akademik Yazım I 3 0 0 3
MIE 592 Türkçe Akademik Yazım II 3 0 0 3
MIE 581 Arapça I 6 0 0 6
MIE 582 Arapça II 6 0 0 6

Bilimsel hazırlık programı kapsamında yer alan dersler*

Ders Kodu  Ders Adı Saatler Kredi  AKTS
Teori Pratik
ARA 307 Intensive Basic Arabic 2 8 6 10
ARA 308 Intensive Intermediate Arabic 2 8 6 10
HUM 101 The World Through Art and Literature I 2 2 0 5
HUM 102 The World Through Art and Literature II 2 2 0 5
* Bilimsel hazırlık şartlı kabul edilen öğrenciler kendileri için EYK tarafından belirlenmiş olan dersleri alırlar.
NOTLAR
1) Bu ders planı 2018-2019 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
2) Yukarıda belirtilen zorunlu dil derslerinin mezuniyet aşamasından önce alınıp başarılması gerekmektedir.
3) Mezuniyet yükümlülüğü 252 AKTS’dir.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur