Medeniyetler İttifakı

Enstitüsü

Doktora Programı Ders Planı

T.C.
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
MEDENİYETLER İTTİFAKI ENSTİTÜSÜ
Doktora Programı 2019-2020 Akademik Yılı Ders Planı
BİRİNCİ YIL
I. Yarıyıl II. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul
MIE 603 Klasik Metinlerle Dünya Medeniyetleri 3 0 3 8 MIE 604 Modern Metinlerle Dünya Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 605 Medeniyet Kuramları 3 0 3 8 MIE 601 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği 3 0 3 8
MIE 581 Arapça I 6 0 0 6 MIE 606 Medeniyetler Arası İlişkiler 3 0 3 8
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I 3 0 0 3 MIE 690 Seminer 3 0 0 6
MIE 583
/MIE 591**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım I 3 0 0 3 MIE 582 Arapça II 6 0 0 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 8 MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II 3 0 0 3
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 8 MIE 584
/MIE 592**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım II* 3 0 0 3
xxxx Seçmeli Ders 3 0 3 8
xxxx Seçmeli Ders 3 0 3 8
Toplam 12 44 Toplam 15 58
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl IV. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul
MIE 697 Doktora Yeterlik 0 0 0 30 MIE 698 Tez Önerisi 0 0 0 30
Toplam 0 30 Toplam 0 30
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl VI. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul
MIE 699 Tez 0 0 0 30 MIE 699 Tez 0 0 0 30
* Tez Toplam 0 120 * Tez Toplam 0 120
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl VIII. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul
MIE 699 Tez 0 0 0 30 MIE 699 Tez 0 0 0 30
* Tez Toplam 0 120 * Tez Toplam 0 120
Genel Toplam 252
SEÇMELİ DERSLER
GÜZ YARIYILI BAHAR YARIYILI
Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul Ders Kodu Ders Adı T U K AKTS Önkoşul
MIE 509 Reading Civilizations Through Genre:
Shakespeare Adaptations
3 0 3 8 MIE 512 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 511 Epistemological Bias in Popular Culture 3 0 3 8 MIE 514 Comparative History of
Economic and financial Institutions
3 0 3 8
MIE 515 Asian Civilizations Encountering Islam 3 0 3 8 MIE 516 Asian Civilizations Encountering Islam II 3 0 3 8
MIE 517 Çağdaş İslam Düşüncesi I 3 0 3 8 MIE 518 Çağdaş İslam Düşüncesi II 3 0 3 8
MIE 519 Islam, Science, The Spirit 3 0 3 8 MIE 520 Spiritual Quest in The Contemporary World 3 0 3 8
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 8 MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 8
MIE 523 Modernization and Reform in the Ottoman Empire 3 0 3 8 MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 8
MIE 525 Society Ethics and Environment 3 0 3 8 MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 8
MIE 527 Cities, Citizenship and Civilization 3 0 3 8 MIE 528 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 8
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 8 MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 8
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 8 MIE 532 Religion and Science: Historical Controversies and Modern Approaches 3 0 3 8
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 8 MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 8
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 8 MIE 536 Imagining The Human: Man, Monster, Machine 3 0 3 8
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 8 MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 8
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 8 MIE 540 İpek Yolu Medeniyetleri 3 0 3 8
MIE 551 Tasavvuf Okumuları I 3 0 3 8 MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 8
MIE 553 İslam Düşüncesinin Gelişimi I 3 0 3 8 MIE 554 İslam Düşüncesinin Gelişimi II 3 0 3 8
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 8 MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 8
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 8 MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 8
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 8 MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 8
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 8 MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 8
MIE 569 Dil Söylem  ve Toplum 3 0 3 8 MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 8
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 8 MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 8
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 8 MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 8
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 8 MIE 632 Değişik Kültürlerde Sinema 3 0 3 8
MIE 597 İslam Felsefesinde Temel Problemler 3 0 3 8
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 8 MIE 636 Medeniyetlerin Estetik Anlayışları 3 0 3 8
MIE 625 Dil ve Toplum 3 0 3 8 MIE 640 Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet 3 0 3 8
MIE 637 Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi 3 0 3 8 MIE 642 3 0 3 8
MIE 645 Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri 3 0 3 8 MIE 650 Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama 3 0 3 8
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 8
* 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
** Türk öğrenciler MIE 583 ve MIE 584 kodlu Arapça Akademik Yazım derslerini, uluslararası öğrenciler ise MIE 591 ve MIE 592 kodlu Türkçe Akademik Yazım derslerini almak zorundadır.

Yıldız (*) işareti olan alanlar zorunludur