Dâru’l-Elhân Sempozyumu

Dârulelhân, yani “Nağmeler Evi”, bir “son dönem Osmanlı mûsikî eğitim kurumu” olarak bundan tam 100 yıl önce, 1917 yılının Ocak ayında Dârulbedâî’den ayrılarak bağımsız bir yapıya kavuşturulmuş ve bu şekilde irâde-i seniyye ile ilân edilerek kurulmuştur. 1927 yılında dönüşerek kapanan ve bu on yıllık süre içinde çok önemli hocaların görev yaptığı mûsikî eğitim kurumu, yirminci yüzyılın değerli müzisyenlerinin yetişmesine de vesîle olmuştur.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü tarafından, Dârulelhân’ın kuruluşunun yüzüncü yılı münâsebetiyle düzenlenen bu sempozyumda, günümüzün önemli araştırmacı ve müzikbilimcileri, Dârulelhan’ı daha yakından ve doğru tanımamızı sağlayacak tebliğler sunacaklardır.

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifâkı Enstitüsü tarafından düzenlenen “100. Yılında Dârulelhân Sempozyumu”, İBB Kültür A.Ş. tarafından desteklenerek ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Kültür Müdürlüğü’nün mekân tahsisleri sâyesinde gerçekleştirilmektedir.