MEDİT 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı ‘İnsan Olmak ve İnsanoğlu’ Temasıyla Gerçekleştirildi

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tarafından bu sene ikincisi düzenlenen Lisansüstü Öğrenci Konferansı, 5-6 Nisan tarihlerinde Süleymaniye Yerleşkemizdeki Salis Medresesi’nde gerçekleştirildi. 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nda disiplinlerarası ve medeniyetler arası perspektiflerden “İnsan Olmak ve İnsanoğlu” temalı tebliğler sunuldu.

8 oturum halinde düzenlenen Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nda MEDİT’te öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yanı sıra; Japonya’dan İngiltere’ye, Keşmir’den Fas’a ve Malezya’ya dünyanın farklı ülkelerinden 30 lisansüstü öğrencisi sunum yaptı.

Konferansın açılış konuşmalarını Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Doç. Dr. Hikmet Yaman gerçekleştirdi.

“Batı, Üniversite ve Diploma Sistemini İslam Dünyasından Aldı”

Prof. Dr. Recep Şentürk, konuşmasında öncelikle konferansa katılan öğrencilere teşekkür ederek, konferansın düzenlendiği Süleymaniye Külliyesi hakkında bilgiler verdi. Halen İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi olarak hizmet veren medreselerin Osmanlı ilim dünyasının en yüksek dereceli eğitim kurumları olduğunu hatırlatan Prof. Şentürk, bugün Süleymaniye Külliyesi’nde sadece medrese binalarının değil, geçmişimizden tevarüs ettiğimiz eğitim birikimimizin de tüm yönleriyle ihyasının Üniversitemiz için büyük bir gurur vesilesi olduğunu kaydetti.

Külliyenin aslında bugünkü üniversite sistemine karşılık geldiğini ve Batı’nın bu sistemi İslam dünyasından aldığını hatırlatan Prof. Şentürk, örneğin diplomanın İslam eğitim sistemindeki icazetten geldiğini fakat Batılıların bunu tahrif ederek uyguladıklarını sözlerine ekledi. Buna göre; icazet sisteminde “bildiklerini başkasına aktaramaz” kavramı vardır ve günümüzde bu kavram “eğitim formasyonu”na karşılık gelmektedir. Yani söz konusu formasyon olmadan öğretmenlik yapılamaz. Ayrıca icazet sisteminde silsile ve isnad vardır. İcazeti devlet veya bir kurum vermez, talebe icazeti bizzat hocasından alır. İcazetin üzerinde hocanın ismi vardır. Talebeye icazet vermekle hoca bir mesuliyet yüklenir.

Batı sisteminde ise icazeti önceleri bir kurumun yani Kilise’nin verdiğini aktaran Prof. Şentürk, sistem laikleştikten sonra bunu devletin vermeye başladığını, bu kurumsal sistemin bir nevi seri üretim gibi işlediğini ifade etti. Prof. Şentürk, Cambridge ve Oxford gibi Batı’nın köklü üniversitelerinin tarihi mekânlarını koruduğunu fakat eğitimlerinin tamamen pozitivist ve materyalist bir içeriğe bürünüp ruhunu kaybettiğini de sözlerine ekledi.

İnsanın “İnsan-ı Kâmil” Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi

İcazet sisteminde hocadan talebeye aktarılanın sadece bilgi olmayıp, aynı zamanda bu bilginin tatbikatı olduğunu; ilmi edinip tatbikatı olmayana icazet verilmediğini söyleyen Prof. Şentürk, dolayısıyla İslam eğitim sisteminde eğitimin amacının “insan-ı kâmil” yetiştirmek olduğunu, bunun örneğinin ise Hz. Peygamber’de (sav) somutlaştığını kaydetti. Medeniyetimizde insan ve varlık tasavvurunun bütün ilim dallarını kapsadığını ve bu tasavvuru anlamlandıranın “insan nedir, ne için yaratılmıştır” sorusu olduğunu kaydeden Prof. Şentürk, İslami eğitim modelinin ise talim ve tezkiye üzerine konumlandırıldığını söyledi. Günümüzde sadece talim üzerine yoğunlaşıldığını fakat her ikisinin bir arada gözetilmesi gerektiğini ekleyen Prof. Dr. Recep Şentürk, İslami eğitim sisteminin, insanın “insan-ı kâmil” potansiyelinin tekrar harekete geçirilmesine dönük olduğunu belirterek konuşmasını sonlandırdı.

Hikmet ve Medeniyet Sahibi Olmak

Doç. Dr. Hikmet Yaman da yaptığı sunumda Hz. Muhammed’in (sav) tüm insanlığın önünde bir model olarak örnekliğinden bahsetti. Hz. Muhammed’in (sav) “Ya Rabbi, eşyanın hakikatini bana göster” hadis-i şerifinden hareketle ilmin eşyanın hakikatini öğrenmek maksadı taşıdığını ifade eden Doç. Yaman, bunun karanlıktan aydınlığa çıkmak, hikmet ve medeniyet sahibi olmak anlamına geldiğini de söyledi. Doç. Dr. Hikmet Yaman, sunumunu, hikmet anlayışının geleneksel İslam âlimleri ve filozoflarındaki yansımalarından örneklerle sürdürdü.

Kapanış Konuşmasını İbrahim Kalın Gerçekleştirdi

MEDİT 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı, açılış konuşmalarının ardından, “İnsan Olmak ve İnsanoğlu” teması etrafında “İslami Çalışmalar”, “Göç, Kriz ve Mobilizasyon”, “Metodlar, Metodolojiler ve Eleştiriler”, “Medeniyet ve Sömürgecilik Salınımlarında Çapraşık Modernite”, “Teoloji ve Felsefe Kavşağı”, “Osmanlı Tarihi”, “Estetik, Dilbilim ve Edebiyat Çalışmaları”, “Özgür İrade ve Determinizm Arasında İnsanlık” konularının tartışıldığı 8 panelle devam etti. (Konferansın program akışı için tıklayınız.)

MEDİT 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı’nın kapanış konuşmasını ise Dr. İbrahim Kalın gerçekleştirdi. Konuşmasında güzellik, ahlak ve bilgi kavramlarına değinen Kalın, modernite ve İslam düşüncesi çerçevesinde varlık ve etrafındaki temel sorulara dair cevap arayışından bahsetti.

2 gün boyunca dünyanın farklı noktalarından 30 lisansüstü öğrencisinin tebliğlerini sunduğu “İnsan Olmak ve İnsanoğlu” temalı 2. Lisansüstü Öğrenci Konferansı, katılımcılara berat ve hediyelerinin takdimiyle son buldu.

 

Eğitim, Mimari, Tarih, Sanat ve Yönetim Boyutlarıyla Süleymaniye Külliyesi Konuşuldu

İbn Haldun Üniversitesine tahsis edilen ve Üniversitemiz tarafından 3 Ekim’de düzenlenen görkemli bir açılışla vakıf gayesine uygun bir şekilde yeniden ilim dünyasının hizmetine sunulan Süleymaniye Külliyesi; eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim boyutlarıyla bir sempozyuma konu edildi.

Medrese-i Salis’te bu sene eğitime başlayan İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tarafından düzenlenen I. Süleymaniye Sempozyumu, 27 Ekim Cumartesi günü Süleymaniye İmareti’nde Süleymaniye Camii İmam-Hatibi Ekrem Nalbant’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“Kanuni’nin, Ebussuud Efendi’nin Ruhu Şad Oldu”

Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk, sempozyumun açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu medreseler öksüz, garip bir haldeyken Üniversitemizin Süleymaniye’yi ihya etmesiyle; Kanuni’nin, Ebussuud Efendi’nin ruhunu da şad ettiğimize inanıyorum. ” diye konuştu. Süleymaniye medreselerini fiziken restore etmenin yeterli olmadığını belirten Prof. Dr. Şentürk, “burayı inşa edenlerin, burda geçmişte eğitim veren hocaların varlık anlayışlarını, eğitim anlayışlarını, ilim anlayışlarını da ihya etmek icap eder. Üniversitemiz bu medreselerde vereceği eğitimle bunu da hedefliyor.” dedi.

Sempozyumun açılışına konuk olan Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver de açılışta bir selamlama konuşması yaparak, “Süleymaniye, Yahya Kemal’in ifadesiyle hendeseden ibaret değildir. Büyük bir medeniyetin son noktasıdır, ondan sonra düşüş başlıyor. O düşüşü idrak edip ordan ayağa kalkmak lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da açılış programında hazirûnu selamladı: “Süleymaniye’yi bugün bir cami olarak görüyoruz ki yanlıştır, burası bir külliyedir. Süleymaniye, hayatın her yönüyle bütünlük anlayışını kavramış bir toplumun o bütünlük anlayışının bir yansımasıdır.”

Ebussuud Efendi’nin Tefsiri ve Diğer Eserleri Yayınlanacak

Sempozyumun açılışında Üniversitemizin hem tıpkıbasım ve hem de çeviri olarak yayınlayacağı Şeyhülislam Ebussuud Efendi‘nin Tefsiri ve diğer eserlerin yayınına ilişkin, Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ve Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver arasında da bir protokol imzalandı.

“Medreselerde İşin Özü Müfredat idi”

Selamlama konuşmaları ve protokol imza töreninin ardından Sempozyum’un açılış paneline geçildi. Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç‘in oturum başkanlığında Prof. Dr. Mehmet İpşirli, Doç. Dr. Yasin Yılmaz ve Prof. Dr. Suraiya Faroqhi birer tebliğ sundu.

Prof. Dr. Mehmet İpşirli, “Osmanlı Eğitim Sisteminin Zirve Kurumu Süleymaniye Medreseleri” başlıklı sunumunda şunları aktardı: “Medreseler kendilerinden önce kurulmasına rağmen Osmanlılar medreseleri sevdiler. Osmanlı’da medreseler hem dini öğrenme hem de yayma anlamında çok esaslı birer kültürel kurum hüviyetindeydi. XV. yüzyıl ortalarında kurulan Sahn-ı Seman’dan bir asır sonra inşa edilen Süleymaniye Medreseleri, Osmanlı eğitim sisteminde zirveyi temsil etmiş; Evvel, Sânî, Sâlis ve Râbi’ isimleriyle dört medrese, Tıp Medresesi ve Darülhadis ile dinî ilimler ve tıp, mühendislik, astronomi sahasında zengin muhtevalı bir eğitim programı sunmuştu. XVI asrın ortalarından XX. asrın başlarında medreselerin kapatılmasına kadar hiçbir kesintiye uğramadan eğitimini devam ettiren bu kurumdan hem tanınmış ilim adamları hem de dini ilimler ve tıp başta olmak üzere devletin ihtiyaç duyduğu alanlarda uzmanlar yetişmişti.”

Medreselerde işin özünün müfredat olduğunu ifade eden Prof. Dr. İpşirli, “Medreselerde okunan kitapları tek tek tanımadıkça medrese sistemini tanımamız mümkün değil. Biz henüz kabuğu kırıp içeriye nüfuz edebilmiş değiliz.” dedi. Prof. Dr. İpşirli ayrıca Osmanlı’nın bir gâzâ devleti olduğunu ve bu gâzâ misyonunun 600 sene boyunca hiç aksamadan devam sürdüğünü belirterek, medreselerin de diğer tüm devlet kurumları gibi bu misyona hizmet ettiğinin altını çizdi.

Doç. Dr. Yasin Yılmaz da “Kanuni Vakfiyesi ve Süleymaniye Külliyesi” başlıklı tebliğinde Kanuni Sultan Süleyman’ın, İstanbul’da inşa ettirdiği kurumların varlığını devam ettirmesi, başta dini olmak üzere, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerin istenilen amaca uygun yapılması, görevlilerin çalışma şartları, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi ile vakfedilen akarın neler olduğunu belirtmek için bir vakfiye hazırlattığını ifade etti. Kanuni Sultan Süleyman’ın kurduğu vakıfların mali destek verdiği kurumların, Kanuni Vakfiyesi’nde bütün ayrıntılarıyla kaydedildiğini söyleyen Doç. Dr. Yılmaz, bu kurumları şöyle sıraladı: “Bunlar, Hadika-i Cedide denilen yerde bir medrese, Şehzade Camii ile medresesi, imareti ve sıbyan mektebi, Süleymaniye Külliyesi içerisindeki ibadet, özellikle de cemaatle namazların edası için cami, sosyal yardım sağlanması amacıyla imaret, eğitim ve ilmi faaliyetlerin yürütülmesi için darulhadis, dört medrese, sıbyan mektebi, sağlık hizmetleri alanında daruşşifa ve tıp medresesi ile talebe odaları ve tabhane inşa edilmiştir. Külliye dışında da Kanuni Vakıflarının destek verdiği Cihangir Camii ile mescidi ve sıbyan mektebi, eski Fil Damı Zaviyesi ile Bukelice Zaviyesi bina edilmiştir.”

Prof. Dr. Suraiya Faroqhi de sempozyumun açılış panelinde “The Ottoman Expansion into the Indian Ocean During the Reign of Sultan Süleyman (1520-66)” başlıklı tebliğini sundu. Hint Okyanusu ve Mekke ve Medine gibi kutsal şehirlere yönelik Portekiz tehdidi ile ilgili Osmanlı endişesinin, güneye doğru uzanan Osmanlı genişlemesi ile birlikte, özellikle Salih Özbaran tarafından yapılan önemli çalışmaların konusu olduğunu belirten Prof. Dr. Faroqi, konuşmasına şöyle devam etti: “Öte yandan, Osmanlı tarihçileri on altıncı yüzyılda Güney Hindistan’daki karmaşık siyasi duruma fazla ilgi göstermemiştir. Ancak, Hint Yarımadası’ndaki Osmanlı denizcilerinin değişen servetlerini, yerel durumu dikkate almadan anlamak zor. Bir örnek vermek gerekirse, Seydi Ali Reis’in Hint kıyılarındaki mücadelesine bakıldığında, alternatif deniz taşımacılığını bulamadığı ya da elindeki uygun denizci sayısına sahip olmadığı tespit edildi. Muhtemelen, bir araya getirdiği insanların çoğu, Hindistan’da olduğu gibi, yerel yöneticilerin hizmetinde silah sahibi olarak iş bulmuştu.”

“Sinan’ın Böyle Büyük Bir Külliyeyi 7 Yılda İnşa Etmesi, Osmanlı Yapım Teknolojisinin 500 Sene Önceki Gücünü Gösteriyor”

Süleymaniye Sempozyumu’nun “Süleymaniye Mimarisi” başlıklı ikinci oturumunda Prof. Dr. Suphi Saatçi ve Prof. Dr. Zeynep Aygen birer tebliğ sundu. Mazereti nedeniyle oturuma katılamayan Dr. Alidost Ertuğrul’un tebliğini ise Arş. Gör. Mesut Dural sundu.

Prof. Dr. Suphi Saatçi ,”Süleymaniye’nin Simgesel Varlığı” başlıklı tebliğinde özetle şu hususlara değindi: “Süleymaniye Külliyesi’nin yer seçimi çok önemlidir; yerleşim düzeni şehircilik açısından örnektir. Bunu her mimar kolay kolay yapamaz. Ayrıca Batı’daki benzer büyüklükteki yapıların, katedrallerin inşası 100 yılı aşkın sürede tamamlanırken, Sinan’ın böyle büyük bir külliyeyi 7 yılda inşa etmesi, Osmanlı yapım teknolojisinin 500 sene önceki gücünü göstermesi bakımından çok önemlidir.”

Külliyenin inşası tamamlandığında 750 kişinin burada kadrolu olarak çalışmaya başladığını söyleyen Prof. Dr. Saatçi, konuşmasına şöyle devam etti:             “Külliyenin merkezinde yer alan cami, halkın hayranlıkla seyrettiği bir eser ve Osmanlı klasik mimarisinin en görkemli yapısı oldu. Cami aynı zamanda Kanunî Sultan Süleyman’ın kimliğini ölümsüzleştiren bir yapı olarak algılandı. Osmanlı Medeniyet tasavvurunun bir ürünü Süleymaniye İslam medeniyetinin en büyük abidesidir. Caminin görünüşü İstanbul’un da en büyük simgesel varlığı kabul edildi.”

“Vakıf Belgelerinin Günümüz Restorasyon Uygulamaları Açısından Önemi: Süleymaniye Örneği” başlıklı tebliğinde Prof. Dr. Zeynep Aygen, Arşivlerde yer alan tamir belgelerinin şehircilik tarihi açısından müthiş bilgiler verdiğini belirterek, “Masraf defterleri, hurufat defterleri, tahrir defterleri ve kadı sicilleri gibi diğer belgeler de bizim üzerinde çalıştığımız vakıf yapısının geçirdiği tamirler, karşılaşılan sorunlar, yapıyı kullananlar ve malzemenin geldiği coğrafyayı anlamamızı sağlar ve dolayısıyla günümüz restorasyon uygulamaları açısından büyük önem taşır. Süleymaniye Camii ve Külliyesi arşiv belgeleri bize bu hususlarda çok yardımcı olabilecek bilgiler barındırmaktadır.” dedi.

Mesut Dural da “Süleymaniye Semtinin Korunmasında Sürdürülebilirlik ve Vakıf Geleneği” konusunda şu hususlara değindi: “Osmanlı İstanbul’unun önemli yerleşim alanlarından birisi olan Süleymaniye semti; Süleymaniye Külliyesi ve çevresinde yer alan anıtsal yapıların yanı sıra sivil mimarlık örneği yapılarla bir bütünü oluşturmaktaydı. Semt, 20. yy ortalarına kadar kamusal yapılarından özel yapılarına kadar, rafine bir kültürün fiziki yansıması idi. Süleymaniye semtinin İstanbul’un pek çok semti gibi tarih boyunca geçirdiği yangın, deprem gibi felaketlere karşın kendine özgü karakterini neredeyse 20. yüzyıl ortalarına kadar koruduğunu söylemek mümkündür.”

“İlmiyle Âmil, Fazlıyla Kâmil Hocalar Hocalar Süleymaniye Medreselerinde Ders Verdi”

Süleymaniye Sempozyumu’nun üçüncü oturumunda; Dr. Vahdettin Işık‘ın oturum başkanlığında Dr. Vehbi Baysan, Doç. Dr. Mehdin Çiftçi ve Prof. Dr. Tuncay Zorlu, “Süleymaniye Medreselerinde Eğitim ve Müfredat” konusu üzerine tebliğlerini sundular.

Dr. Vehbi Baysan, “Tarihsel Perspektiften Sultan Süleyman Döneminde İlim ve Talim” başlıklı tebliğinde şu hususlara değindi: “Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile birlikte el attığı alanlardan biri de medreseler olmuş ve İznik medreselerinin ihdası kurumsallaşma sürecinin önemli bir parçasını teşkil etmiştir. Bu süreçte müfredat da sistematik olarak oluşmaya devam etmiş, zamana göre temel özellikleri değişmeden içeriklerinin güncellenmesi yoluna gidilmiştir. Fatih döneminde açılan Sahn-ı Saman medreseleri ilim tahsili alanında yeni bir dönüşümü işaret ederken, devlet nezaretinde vardığı önemli seviyeyi gözler önüne serer. Kanuni Vakfiyesinde Süleymaniye medreselerinde ilmiyle âmil, fazlıyla kâmil hocaların görevlendirilmesi isteniyor. Devrinin en büyük âlimleri buralarda ders veriyor.”

“Eğitim-Öğretim ve Müfredat Programı Açısından Süleymaniye” konusunu incelediği tebliğinde Doç. Dr. Mehdin Çiftçi ise Dârülhadis’in, kuruluş tarihinden Osmanlı’nın son dönemine kadar Osmanlı medrese sisteminin zirvesinde yer aldığını belirterek, Darulhadis’te derslerin kitap adıyla anıldığını, sınıf geçme değil, ders geçme olduğunu; 4 gün ders yapılıp, Salı, Perşembe ve Cuma günlerinin tatil olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Tuncay Zorlu da Süleymaniye Tıp Medresesi’ni konu edindiği “Osmanlı Devleti’nde Hekim Olmak: XVI. yy’da Tıp Anlayışı, Eğitim ve Gelenek” tebliğinde, “Osmanlılar insanı bir bütün olarak ele alan, tıbbı da diğer insani alanlarla ilişkilendiren bütüncül ilim anlayışına sahiptiler. Hekim adayları hem klasik medrese eğitimi hem de tıp eğitimi alıyorlardı çoğu kez.” değerlendirmesinde bulundu. Osmanlı tıp anlayışının temel özelliklerinden bazılarının; bütüncül tıp anlayışı, kadim bir halk tıbbı uygulaması ve sahte hekimlerle mücadele olduğunu belirten Prof. Dr. Zorlu, şunları ekledi: “Osmanlı hekimini ya da tabibini bugünkü disipliner yaklaşım çerçevesinde anlamak zordur. Bir hadis âliminin, fıkıhla, tasavvufla, tefsirle ya da benzer bir İslami ilim ile uğraşması ya da kitap yazması ne kadar anlaşılabilir bir durumsa, aynı âlimin tıp ilmiyle uğraşması da o kadar anlaşılır bir durumdu ve dönemin ilim paradigması içerisinde bir karşılığı vardı.”

Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları Konuşuldu

Süleymaniye Sempozyumu’nda ilk günün son oturumu “Osmanlı Ulemasının Mesleki ve Entelektüel İlişki Ağları ve Gruplaşmaları” konusu üzerineydi. Bu oturumda Dr. Abdurrahman Atçıl, Gürzat Kami ve Abdullah Karaaslan tebliğlerini sundular.

Dr. Abdurrahman Atçıl, “Osmanlı Imparatorluğu’nda XV. Yüzyılın Sonlarında Mesleki ve Entelektüel Gruplaşmalar ve Molla Lütfi’nin Katli Meselesi” başlıklı tebliğinde 1495 yılının Ocak ayında âlimlerden oluşan kalabalık bir heyetin tavsiyesi ve Sultan II. Bayezid’in onayıyla Molla Lütfi’nin katledildiğini hatırlatarak ekledi: “Molla Lütfi’nin katline dair modern yorumların önemli bir kısmına kaynaklık eden bilgileri veren Ahmed Taşköprizade’nin Molla Lütfi ile aynı ilişki ağına dahil olduğunu görmekteyiz; dolayısıyla Ahmed Taşköprizade’yi Molla Lütfi katledildiğinde ne olduğunu filtresiz olarak ortaya koyan bir kişi olarak değil de konuya dair belirli bir grubun görüşünü ortaya koyan bir yazar olarak okumalıyız.”

Dr. Atçıl, sunumunun devamında şu noktalara temas etti: “Molla Lütfi’nin mensup olduğu grupların (Zeyniyye tarikatı, Cem Sultan taraftarları, Sinan Paşa asitanesi) hemen hepsi 1490’larda hızlıca güçlerini kaybetti. Böylece sivri dili ve eleştirel kişiliğiyle tanınan Molla Lütfi daha önceleri düşmanlığını kazandığı rakiplerinin saldırılarına karşı kendisini koruyacak bir destek ağından mahrum kaldı. Sapkınlık (ilhad ve zındıklık) ile suçlandığında yardım talep ettiği kimselerin hepsi kendisinden yüz çevirdi ve katli gerçekleşti”

“XVI. Yüzyılda Bilâd-ı Arab’dan Genç Bir Âlimin İlişki Ağları: Bedrüddin el-Gazzî ve Seyahatnamesinde Bahsettiği Kişiler” konulu tebliğinde Gürzat Kami ise Bedrüddin el-Gazzi’nin Şamlı bir ulema ailesine mensup olduğunu belirterek, “Bedrüddîn el-Gazzî el-‘Âmirî (1499-1577) 1530 yılında elindeki beratları yenilemek için geldiği İstanbul’da ve çevresinde yaklaşık bir seneye yakın vakit geçirir. Şam idaresinin Memlükler’den Osmanlılar’a geçtiği bir dönemde yaşayan Gazzî, babasının vefatı akabinde çıktığı bu yolculuğu sırasında tuttuğu notlara dayanarak Şam’a döndükten sonra kaleme aldığı seyahatnamesinde, seyahatinde uğradığı şehirlerin yanısıra bu şehirlerde görüştüğü altmış kadar kişiden de yer yer detaylı bir şekilde bahsetmektedir.” dedi. Kami, “Gazzî’nin elindeki beratları yenilemek amacıyla çıktığı yolculuğunda hedefine ulaşmak için ilk olarak saygın bir alim olan merhum babasının ilişki ağını kullandığını, ancak belirli bir noktadan sonra – özellikle İstanbul’da- kendi ilişki ağını kurmaya başladığını görmekteyiz.” diyerek sunumunu noktaladı.

Abdullah Karaaslan, 4. oturumun son konuşmacısı idi. “XVI. Yüzyılın İkinci Yarısında Sahn-ı Seman Medresesi’nde Bir Edebiyat Okulu” başlıklı tebliğinde Karaaslan özetle şunları söyledi: “Sahn-ı Seman Medresesi müderrislerinden Karamani Mehmed Efendi şiirde kabiliyetli gördüğü on dört öğrenciyi hücresinde bir araya getirmiş ve onlara edebiyat dersleri vermiştir. Bu öğrenciler arasından Tâcü’t-tevârîh müellifi Hoca Sadeddin Efendi, Sultanu’ş-şuara ünvanına sahip Baki Efendi, Netâyicü’l-fünûn ve mehâsinü’l-mütun müellifi Nev’i Efendi, Hadâiku’ş-şakâik müellifi Mecdi Mehmed Efendi gibi XVI. yüzyılda Osmanlı/Türk şiiri ve nesrinin en yetkin örneklerini veren isimler çıkmıştır.”

“Sinan’ın Süleymaniye’de Taşlarla Yaptığını, Itrî Mûsikîsinde Seslerle Yapmıştır”

Eğitim, mimari, tarih, sanat ve yönetim açılarından Süleymaniye Külliyesi’nin konuşulduğu Süleymaniye Sempozyumu’nun 28 Ekim Pazar günkü ilk oturumu Dr. Nuri Özcan‘ın yönetiminde başladı. Bu oturumda Prof. Dr. Sadettin Ökten, Beşir Ayvazoğlu, Savaş Ş. Barkçin ve Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya “Süleymaniye ve Musiki” üzerine tebliğlerini sundular.

Sadettin Ökten, “Sinan, Süleyman ve Itrî” konulu tebliğinde öncelikle “külliye” kavramından bahsederek şunları söyledi: “Osmanlı toplumunun bir değerler sistemi var ve bu değerler sistemine göre hayatını ve yaşadığı mekânları kurguluyor. Kurucu irade ve inşa edici iktidar, kendi eylemlerini gerçekleştireceği bir mekân tasarlıyor, buna külliye deniyor. Külliye, Osmanlı medeniyet yorumunun mekânsal bir esprisi… Toplumun neye ihtiyacı varsa külliyede mevcut. Külliyede cami çok önemlidir, şehrin siluetini tanımlar. Süleymaniye de İstanbul’un siluetini tanımlıyor.” Bugün ise mesela Altunizade’ye baktığımızda bir AVM, bir İslami İlimler okulu ve bir de cami gördüğümüzü söyleyen Ökten, “bu yapıların hangisi oranın siluetini belirliyor” günümüzün önemli bir problemini gözler önüne serdi.

“Sinan çıkmasa mutlaka başka biri çıkardı çünkü gelenek onu gerektiriyor.” diyen Ökten, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Sinan’ın Süleymaniye Camii’nde ortaya koyduğu mimarî ile bestekâr Itrî’nin bestelediği eserler ve mûsikîsi arasında aynı medeniyet tasavvurunun ürünleri olmaları hasebiyle bağlantılar kurulabilir. Sinan’ın Süleymaniye’de taşlarla yaptığını, Itrî mûsikîsinde seslerle yapmıştır.”

Beşir Ayvazoğlu da “Yahya Kemal’in Şiirinde ve Düşünce Dünyasında Malazgirt ve Süleymaniye” konulu tebliğinde, “Yahya Kemal’e göre, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te ordusuna hücum emrini verdiği anda Süleymaniye’nin ve her alanda onun gibi binlerce şaheserin tohumları da toprağa atılmıştı.” değerlendirmesinde bulundu. Ayvazoğlu konuşmasına şöyle devam etti: “Yahya Kemal’e göre Türk ruhu ve estetiği Süleymaniye’de özetlenmiştir. Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiiri, milli bir destan, milli bir manzumedir. Ön safta oturan o ‘nefer’ Sultan Alparslan’dır, Fatih’tir, Süleyman’dır, Baki’dir, Itrî’dir.”

Sempozyumda “Süleymaniye: Mîmârînin Müziği” başlıklı bir tebliğ sunan Savaş Ş. Barkçin de özetle şunları aktardı: “Sanat tevhidden doğar, tevhide ulaştırır. Mimarimizin ve müziğimizin asıl adı tevhid mimarisi ve müziğidir. Süleymaniye Camii, mimari bir şaheserden önce bir kulluk eseri, ahlak eseridir. Müminin üç işi olan fikir, zikir ve şükür hem Süleymaniye’nin mimarisine hem de müziğimize yansımıştır.”

Müziğin seslerle yapılan mimari, mimarinin ise yapılarla icra edilen müzik olduğunu belirten Barkçin, “Tarihî kimliğimizin yapıtaşı olan mîmârî ve müzik eserleri aynı zamanda bizi inşâ eder. Süleymâniye Câmii bir ahlâk eseridir. Çünkü mîmârî de, mûsikî de edebden veya ahlâktan uzak, ayrı, ötede alanlar değildirler. Aksine bilmenin, kılmanın ve olmanın çok etkili yollarıdır. Yani edebin araçlarıdır. Dolayısıyla güzel ahlâkın hem temeli, hem vitrinidir.” diyerek konuşmasını noktaladı.

5. oturumun son konuşmacısı Doç. Dr. Yalçın Çetinkaya idi. “Medeniyetin Bedeni Mîmârî, Rûhu Mûsikî” konulu sunumun başında Süleymaniye’nin mimarisine dair şunları söyledi: “Köln’deki Dom Katedrali’ne yaklaştığınızda sizi ezen bir yapıyla karşılaşırsınız. Süleymaniye’ye yaklaştığınızda ise size doğru eğilen, sizi kucaklayan bir yapıyla karşılaşırsınız. Bu bana bir kudsi hadisi hatırlatıyor: ‘Kulum bana bir adım yaklaşırsa ben ona on adım yaklaşırım.’” Bir insanın hayatı nasıl beden ve ruhun bir arada olmasına bağlıysa, medeniyetin hayatiyetinin de bedeni (mimari) ve ruhunun (sanat ve özelde musiki) birliğine, varlığına, yaşamasına bağlı olduğunu ifade eden Çeinkaya, “Mimari ve musiki birbirlerinin mütemmim cüzüdür.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“Hiçbir Sistem Sanatını Tesis Etmeden Yaşayamaz”

Sempozyumun “Dönemin Edebiyatı” konulu 6. oturumu, Dr. Nagihan Haliloğlu‘nun yönetiminde DR. Zeynep Kevser Şerefoğlu, Doç. Dr. Sadık Yazar ve Doç. Dr. Dursun Ali Tökel‘in katılımlarıyla devam etti.

Doç. Dr. Sadık Yazar, “Klasik Türk şairinin toplumdan uzak olduğu fikrinin yanlış olduğunu, divan şairlerinin Süleymaniye Külliyesi’nin inşasına yazdığı tarih düşürme manzumelerinden anlayabiliriz.” Dediği sunumunda özetle şu hususların altını çizdi: “Klasik Türk edebiyatı geleneği, nazım biçimi ve türü repertuarının oldukça geniş ve zengin olduğu bir edebiyat geleneğidir. Bu türler arasında, gazel gibi yoğun bir mecaz diliyle ve dolaylı olarak topluma, sosyal hayata pencereler açan türler yanında mecazdan daha uzak, hakikat diline daha yakın bir üslup ile ve daha az dolaylı olarak topluma ve sosyal hayata kapılar açan bazı türler de bulunmaktadır. Bu türler arasında sayılabilecek tarih düşürme manzumelerinde; doğum, ölüm, evlenme ve tayin gibi oldukça farklı hadiseler tarihlendirilirken inşası tamamlanan bir mimari eser de gözden kaçırılmamaktadır.” Doç. Dr. Yazar, bahsi geçen tarih düşürme geleneği çerçevesinde, 1557 yılında tamamlanan Süleymaniye Külliyesi’nin inşasına şairlerin düşürdükleri tarihlerden örnekler verdi.

Doç. Dr. Dursun Ali Tökel de “Bir Süleyman Var Süleyman’da Süleyman’dan İçeru” başlıklı sunumunda, “Hiçbir sistem sanatını tesis etmeden yaşayamaz. Kanuni’yi yaşatan da şairler, mimarlar, sanatkârlardı.” vurgusunu yaptı ve ekledi: “Kadim dünyada sanat bir hâmîye muhtaç idi. Hâmîler ise genelde devlet adamlarıydı. Sanat, bir sarayın, bir köşkün, bir kasrın, yani bir yöneticinin yaşadığı dünyanın çevrelerinde neşv u nema bulur ve oradan dalga dalga etrafa yayılırdı. Kanuni’nin hem kendisi bir şair hem de eşsiz bir hâmî idi. Etrafında pek çok şair vardı.”

6. oturumun son konuşmacısı Dr. Zeynep Kevser Şerefoğlu idi. “Modern Edebiyatın ‘Süleymaniye’si” konulu tebliğinde Dr. Şerefoğlu şu hususların altını çizdi: “Sanatçılar hem mekandan etkilenen hem de mekanı etkileyen, onu ölümsüz kılan insanlardır. Süleymaniye de pek çok edebî eserde adeta bir roman kahramanı gibi karşımıza çıkar. Külliye, bu edebî eserlerde semte ruhunu veren temel bir yapı olarak yer alır.” Dr. Şerefoğlu ayrıca özellikle Mehmet Akif’in, Yahya Kemal’in, Nazım Hikmet’in, Sezai Karakoç’un ve Orhan Pamuk’un eserlerinde Süleymaniye semti ve Süleymaniye Camii’ne dair değinileri karşılaştırdı.

“Şüphe Yok ki Vakıf Eserleri Bânilerinin Himmetini İhya Eder”

Süleymaniye Sempozyumu’nun 7 oturumunda konu “Arşiv ve Vakıf” idi. Bu oturumda Osmanlı Arşivi Daire Başkanı Önder Bayır‘ın yönetiminde; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşiv ve Tescil Müdürü Mevlüt Çam, Esra Yıldız, Dr. Kenan Yıldız ve Prof. Dr. Bülent Arı birer tebliğ sundular.

“Hayrattan, hayır eserlerinden doğan bir medeniyetle karşı karşıyayız. Vakıf eserler akl-ı selîm, kalb-i selım, zevk-i selîm hayatın tezahürleridir.” diyerek “Kanuni Sultan Süleyman ve Kanuni Dönemi Vakıfları” konulu tebliğini sunmaya başlayan Mevlüt Çam; İstanbul, Şam, Mekke-Medine ve Rodos’ta bulunan ve vakfiyesi mevcut vakıflar ile Kudüs’te bulunan ve vakfiyesine ulaşılamayan Kanuni Sultan Süleyman Han vakıflarından bahsetti. Kanuni Sultan Süleyman’ın, vakfiyesinin bir yerinde “Şüphe yok ki yapılar bânilerinin himmetini ihya eder” vecizesini sarfettiğini söyleyen Çam, vakfiyenin başka bir yerinde ise “vakıf eserlerinden faydalananlar ne olacak” sorusuna Kanuni’nin “asûde-i hâl, müreffehû’l-bâl olurlar” dediğini aktardı.

Esra Yıldız, “Şeriyye Sicilleri Ve Meşihat Arşivlerinde Kanuni Sultan Süleyman Dönemine Ait Kayıtlar” konulu tebliğinde, “Osmanlı’da Fatih, Beyazıt ve Süleymaniye ‘ulema semti’ olarak anılmış ve buralar İlmiye teşkilatının merkezi haline gelmişti.” diyerek, Osmanlı Devleti’ndeki orijinal adıyla “Sicillât-ı Şer‘iyye” ve “Meşîhat-i İslâmiyye” olan müessesenin birimleri ve faaliyet alanları ile müessesenin kuruluşundan ilgâsına kadar olan süreçteki tarihî serüveni hakkında bilgiler verdi.

“Günümüze ulaşan en erken tarihli kadı sicilleri, az sayıda olmakla birlikte, Fatih dönemine aittir. Mevcut sicil külliyatının muntazam sicilleri ise Kanuni dönemi ile başlar.” sözleriyle “Osmanlı Kadı Sicilleri: Kanuni Döneminden Örnekler” konulu tebliğini sunmaya başlayan Dr. Kenan Yıldız, “Kadıların görev süreleri en fazla iki yıldı. Kadılık mahkemelerinde görülen bütün işlemler “sicill-i mahfûz” denilen defterlere kaydedilir ve bu defterler bir sonra gelen kadıya eksiksiz devir ve 5teslim edilirdi.” Değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca Kanuni döneminden seçtiği bazı örnekleri dinleyenlerle paylaştı.

7. oturumun son konuşmacısı “Avrupa Arşiv ve Kütüphanelerindeki Osmanlı Tarihi” konulu tebliğiyle Prof. Dr. Bülent Arı idi. Bugün bizim Arşivlerimizin çok ileri seviyede hizmet eden, modern, hızlı olmasıyla Avrupa’nın önde gelen arşivlerinden biri olduğunu belirten Prof. Dr. Arı, “Mukayeseli Osmanlı-Avrupa araştırmaları için çoğu Avrupa ülkesinde muazzam malzeme var. Özellikle İngiltere, Almanya, Fransa, Viyana, Venedik ve aslında bizim olan Bulgaristan Arşivleri özel önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“Osmanlı Arşivlerini Dünyada Marka Değeri Taşıyan Bir Yapıya Kavuşturabiliriz”

27-28 Ekim tarihlerinde 2 gün boyunca 7 oturumda birçok farklı konuda tebliğlerin sunulduğu Süleymaniye Sempozyumu’nun Kapanış ve Değerlendirme Oturumu ise, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu‘nun yönetiminde Prof. Dr. Suraiya Faroqhi, Dr. Abdurrahman Atçıl ve Prof. Dr. Zeynep Aygen‘in katılımıyla yapıldı.

Prof. Dr. Faroqhi, sempozyumu ve salon düzenini, teknik ve izleyicilerin sunumları takibi açılarından çok başarılı bulduğunu belirtti. Genel olarak sempozyumlarda sunulan tebliğlerde tebliğcilerin çoğunun meseleleri Adem ile Havva’dan başlatmak gibi bir usulleri olduğunu, tebliğinin asıl konusuna gelene kadar ise kendisine ayrılan sürenin dolduğunu ifade etti. Tebliğlerde genel bilgilerden ziyade çok özel hususlara değinilmesi; çok özel, spesifik konulara nokta atışı yapılması gerektiğini ifade etti.

Tarihçilerimizin büyük konuşmak, modelleme yapmak gibi konularda çok çekingen olduklarını söyleyen Doç. Dr. Erdoğdu ise, “Dil devrimi olmasaydı bizim bugünki tarihçilerimizin %90’ı ıskartaya çıkardı çünkü onlara ihtiyaç olmazdı. Tarihçilik tarihi belgeleri, arşivleri günümüze taşımak, günümüz Türkçesine çevirmek değil.” değerlendirmesinde bulunduğu konuşmasında şunları da söyledi: “Dünyadaki yeni gelişmeleri takip etmek, ayak uydurmak lazım. Arşivlerimizi dijitale taşıdıktan sonra, zaman kaybetmeden yapay zeka entegrasyonunu sağlarsak, Osmanlı Arşivlerini dünyada marka değeri taşıyan bir yapıya kavuştururuz.”

Dr. Atçıl da kapanış değerlendirmesinde Süleymaniye’nin bütüncül bir yaklaşımla, diğer birimler ve kurumlarla, olaylarla bağlantılarının da araştırılarak çalışılmasının gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Aygen ise “Sempozyum disiplinlerarası bir sempozyum, disiplinlinlerarası bir buluşma oldu. Yeni çalışmalara kapı araladı.” diyerek düzenleyicilere ve katılımcılara teşekkür etti.

“Aslolan Süleymaniye’deki İlim Anlayışını, Burayı İnşa Edenlerin Varlık Anlayışlarını İhya Etmek”

İbn Haldun Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü (MEDİT) tarafından düzenlenen I. Süleymaniye Sempozyumu’nun Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin Işık da bir kapanışta bir teşekkür konuşması yaparak, “Bu program güzel bir bilgi şölenine ve yeni tanışmalara vesile oldu. Tüm katılımcılara, öğrencilerimize, dışardan gelip oturumları izleyenlere teşekkür ederiz. Süleymaniye’yi istifade edilebilir bir mirasa dönüştürme yolunda gayretlerimiz devam edecek.” dedi.

Sempozyumdaki tüm oturumları takip eden Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk ise, “Sempozyumun tüm katılımcılarına ve ondan önce burayı öksüz, garip bir haldeyken Üniversitemize tahsis eden yetkililere teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandığı teşekkür konuşmasında; Süleymaniye’yi, buranın tarihi incelemekten başka, aslolanın, Süleymaniye’deki ilim anlayışını, burayı inşa edenlerin varlık anlayışlarını ve hedeflerini ihya etmek olduğunu belirterek Üniversitemizin bunu başaracağının altını çizdi.

İki gün boyunca dolu dolu 8 oturumda bir bilgi şöleni havasında geçen I. Süleymaniye Sempozyumu, bu değerlendirme ve teşekkür konuşmalarıyla sona erdi.

 

Süleymaniye Yerleşkemiz Törenle Açıldı

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi, 3 Ekim 2018 Çarşamba günü Süleymaniye İmareti’nde düzenlenen törenle açıldı.

1550’de inşasına başlanan ve içerisinde bulunan yapıları peyderpey 10 senede tamamlanan Süleymaniye Külliyesi’nde yer alan Mülazimler Medresesi, Darulhadis, Darulkurra, Medrese-i Salis ve İmaret; 2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren Üniversitemize bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Enstitüsü ile Onur Programı’na ev sahipliği yapacak. Yüzyıllarca ilim tedris edilen Süleymaniye Medreselerinde yaklaşık 100 yıldır eğitim yapılamıyordu. Medreseler, İbn Haldun Üniversitesinin İslami ilimler alanındaki birçok çalışmasına mekan teşkil ederek, yapılış gayesine yeniden hizmet etmiş olacak.

Üniversitemizin tarihinde kıymetli bir hatıra olarak yer alacak olan ve yoğun bir katılımla gerçekleştirilen Süleymaniye Yerleşkesi Açılış Töreninde Rektörümüz Prof. Dr. Recep Şentürk, Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkan Vekilimiz Necmeddin Bilal Erdoğan, TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı ve Mütevelli Heyeti Üyemiz Yasin Kartoğlu, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver ve Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem ile Üniversite hocalarımız ve öğrenciler hazır bulundu.

Tören, Süleymaniye Camii imam hatibi Ekrem Nalbant’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından selamlama konuşmalarına geçildi.

Amacımız Süleymaniye Külliyesi’ni Yeniden Dünyanın En Güzide İlim ve Araştırma Merkezlerinden Birisi Haline Getirmek

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, “Törenimize hoş geldiniz” diyerek başladığı konuşmasının devamında, “Bu davet sadece bizim değil; Kanuni’nin, Ebussud Efendi’nin davetidir. Açılış törenimize gelmekle onların da davetini kabul etmiş oldunuz.” dedi.

Medreselerin İbn Haldun Üniversitesine tahsisinin ardından yaz boyunca hummalı çalışmaların, tamirat ve teşrifatın yürütüldüğünü belirten Prof. Dr. Şentürk, “bu süreçte bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Amacımız dünyanın dört bir yanından buraya topladığımız seçkin hocalarımız ve öğrencilerimizin katkılarıyla tarihteki şanına yakışır şekilde Süleymaniye Külliyesi’ni yeniden dünyanın en güzide ilim ve araştırma merkezlerinden birisi haline getirmek.” değerlendirmesinde bulundu.

Üniversitemizin Süleymaniye Medreselerinde yürüteceği faaliyetlerden de bahseden Prof. Dr. Şentürk, özetle şunları söyledi: “Burada Üniversitemizin İslami İlimler Fakültesinde 112 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi; Medeniyetler İttifakı Enstitüsü’nde (MEDİT) ise yüksek lisans ve doktora seviyelerinde 103 öğrenci öğrenim görecek. Bu öğrencilerin yarısı uluslararası öğrenci olup dünyanın dört bir yanından üniversitemize, Süleymaniye’ye geldi.

Burada bir kütüphane oluşturup Süleymaniye Külliyesi ve banisi Kanuni Sultan Süleyman hakkında dünyada yazılmış ne kadar eser varsa toplayacağız. Ayrıca Süleymaniye medreselerinde hocalık yapmış tüm isimlerin basılmamış tüm eserlerini basacağız. Ebussuud Efendi’nin Tefsiri ilk olacak.”

Prof. Dr. Recep Şentürk, Süleymaniye Yerleşkemizde halka açık Buhari ve Mukaddime derslerinin de çok yakında başlayacağı müjdesini verdi.

“Vakıf Eserlerin Birçoğu Ne Vakfiyelerine Uygun Bir Şekilde Ne de Topluma, Kamuya Tam Anlamıyla Faydalı Bir Şekilde Değerlendiriliyor”

İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Necmeddin Bilal Erdoğan, Süleymaniye medreselerinin açılışının hayırlı olmasını dileyerek başladığı konuşmasında, birçok vakıf eserinin; medreselerin, külliyelerin, hanların ve hamamların bugün çeşitli kamuya yararlı özelliği olan vakıf ve dernekler tarafından kullanıldığını vurguladı ve şunları söyledi: “Vakıf eserlerin birçoğu ne vakfiyelerine uygun bir şekilde değerlendirilmekte ne de topluma, kamuya tam anlamıyla faydalı bir şekilde değerlendirilmekte. Örneğin İstanbul’un göbeğinde halkın hizmetinde olsun diye tahsis edilmiş olan yüzlerce dönüm arazinin bir yılda belki sadece 100 insan tarafından kullanıldığını biliyoruz. Bununla ilgili bir yaptırım gelmemiş olsa bile bu tahsisleri kullanan kurumlar, halk tarafından izlendiklerinin, buraların doğru kullanıp kullanılmadığının bilindiğinin farkında olmuş olsalar inanıyorum ki bu eserlerimiz çok daha verimli, çok daha etkin bir şekilde kullanılacaktır.”

Ülkemizde çeşitli kurumlara tahsis edilmiş tüm vakıf eserlerinin, vakfedilme amaçlarına uygun kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi gerektiğinin altını çizen Necmeddin Bilal Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hem eserlerin ruhuna uygun olmayan hem eserin tarihî özelliklerini kaybetmesine yol açan hem de bu eserleri vakfeden insanların gayelerine aykırı kullanımları gerçekleştiren bu tür tahsislerle ilgili vakıflar idaremiz, devletimiz, tarafsız gözlemciler veya uzmanlar tarafından değerlendirilmeler yapılması ve bu mekanların ne kadar verimli ve doğru kullanılıp kullanılmadığının bütün toplumla paylaşılması icap ediyor.”

Hem ecdadımızın vakfiyelerinin ihya edilmesi hem de buralarda yapılan hizmetlerin topluma, millete ve dünyaya çok büyük katkısının olması… Bugün burada açılışını yaptığımız Süleymaniye Medreselerinde inşallah İbn Haldun Üniversitemizin maksadı ve hedefi tam da budur. Yani bu medreselerin yeniden dünya çapında ilim merkezleri olması, en üst düzeyde İslami ilimlerin, sosyal bilimlerin gelişmesine katkı sunulması; hem üst düzey öğrencilerin yetişmesi hem de uluslararası düzeyde çalışma yapan hocalarımızın burada ders verdiği mekanlar olması hedeflenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burasının ümmetin ve tüm dünyanın göz bebeği bir araştırma kurumu haline gelmesini temenni ediyorum.”

Süleymaniye Medreseleri Vakıf Gayesi Doğrultusunda Yeniden Ayağa Kaldırılıyor

Törende İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz de bir selamlama konuşması yaparak, köklerden kopmadan geleceğe doğru gelişen bir üniversite anlayışını hayata geçirmeye çalıştıklarının, bu anlamda vakıf müesseselerinin çok önemli olduğunun altını çizdi: “Üniversitemiz ‘köklerden göklere’ anlayışıyla kuruldu. Medeniyetimizin gözbebeği bir yerde eğitim vermek, bu hedefin gerçekleşmesini hızlandıracak. Burası vakıf gayesi doğrultusunda yeniden ayağa kaldırılıp medeniyetimizin ilerlemesine katkı verecek.”

“Tarihî Bir Güne Tanıklık Ediyoruz”

Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem de törene katılan konuklar arasındaydı. Tarihî bir güne tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Ertem, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Çeşitli kurumlara tahsis edilen vakıf eserlerinin, vakıf şartlarına uygun hizmet verip vermediği konusunda en büyük sorumluluk Vakıflar Genel Müdürlüğümüzdedir. Süleymaniye medreselerinde maalesef 100 senedir eğitim yapılmıyordu.

Nerdeyse tamamen eğitime hasredilmiş böyle bir mekânda, 100 senenin ardından vakıf gayesine uygun bir şekilde, İbn Haldun Üniversitesinin İslami İlimler eğitimlerine başlayacak olmasından en fazla heyecan duyanlardan biriyim.”

Osmanlıda eğitim faaliyetlerinin tamamının vakıflar tarafından yürütüldüğüne dikkat çeken Dr. Ertem, “Medrese eğitimi Anadolu topraklarında ilk Selçukluyla başladı, zirvesini de Osmanlıyla yaptı. Osmanlı’nın eğitim faaliyetlerinin tamamı vakıflar eliyle yürütülüyordu. Burada eğitim faaliyetlerini devam ettireceğiz.” dedi.

Vakıf eserlerin günümüzde yapılış gayelerine uygun kullanılıp kullanılmadığı üzerine de konuşan Dr. Adnan Ertem, “Hayır amaçlı müesseseler keşke tahsis amaçlarına uygun, vakıf gayesine uygun bir şekilde yaşatılabilir ve bir fonksiyon verilebilir olsaydı bu eksiklik burada ifade edilmezdi. Biz de aslında bunun ıstırabını çeken kurumlardan biriyiz. İnşallah puanlama yaparak veya başka bir sistemle bu tahsis edilen yerlerin amaçlarına uygun kullanıp kullanılmadığıyla ilgili tespitlerimizi kamuoyuyla paylaşıp gerekeni yapacağız.” ifadelerini kullandı.

“İnşallah Bu Medreselerde, Üç Kıtaya Hükmeden Osmanlı Cihan Devletindeki O İhtişamı, O Adaletli Yönetimi Sağlayan Yöneticiler Gibi İnsanlar Yetiştiririz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Süleymaniye eşi benzeri olmayan bir eser. Üniversitemizin burada İslami İlimler çalışmalarına başlaması, eserin ihyası adına önemli bir adım. Emeği geçenlere teşekkür ederim.

Vakıf eserlerin aslına, amacına uygun kullanılabilmesi… Gerçekten herhalde Süleymaniye’nin o ihtişamına, ruhuna uygun hareket edeceğiz diyorsak bu medreselerin de geçmişte yapanların amacıyla yani eğitim amacıyla kullanılması herhalde en önemli konulardan biri. Bugün bunun açılışını yapıyoruz. Gerçekten bu, ülkemizde bir zihniyet değişimi aynı zamanda. İbn Haldun Üniversitesi aslında mekan olarak başka yerler bulup bu eğitimi yapabilirdi fakat herhalde Süleymaniye Medreselerinde yapmak ve yaparken de çok kaliteli eğitim vermek, aslında Süleymaniye’nin o muhteşem eşsiz güzelliğinin tekrar ihyası adına çok önemli.

Bu medreselerde eğitimin tekrar başlaması önemli bir adım. Ondan daha önemlisi burada verilecek eğitimlerin daha kaliteli olması. Bu manada da görev burada eğitimcilerimize düşüyor. Yine geçmişte olduğu gibi inşallah bu medreselerde, üç kıtaya hükmeden Osmanlı Cihan Devleti’ndeki o ihtişamı, o adaletli yönetimi sağlayan yöneticiler gibi insanlar yetiştiririz.”

Süleymaniye Yerleşkemiz Allâme Muhaddis Muhammed Avvame Hocamızın Dualarıyla Açıldı

Selamlama konuşmalarının ardından Medeniyetler İttifakı Enstitüsünde doktorasını ve yüksek lisansını tamamlayan öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

Hediye takdimini Açılış Dersleri takip etti. Allâme Muhaddis Muhammed Avvame, Prof. Dr. Bruce Lawrence ve Doç. Dr. Mehdin Çiftçi’nin verdiği derslerin akabinde Süleymaniye Yerleşkemiz, Allâme Muhaddis Muhammed Avvame Hocamızın dualarıyla açıldı.

 

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Açılış Töreni

Türk-İslam Medeniyetinin en büyük ilim merkezlerinden Süleymaniye Medreseleri, İbn Haldun Üniversitesi’yle yeniden ihya oluyor.

2018-2019 Akademik Yılı’ndan itibaren, Süleymaniye Külliyesi’ne bağlı Mülâzimler Medresesi, Dâru’l-Hadis, Dâru’l-Kurra, Medrese-i Sâlis ve İmaret; üniversitemize bağlı Medeniyetler İttifakı Enstitüsü, İslami İlimler Fakültesi, İslami İlimler Enstitüsü, Süleymaniye İlim ve Araştırma Merkezi ile Onur Programı’na ev sahipliği yapacak.

İbn Haldun Üniversitesi Süleymaniye Yerleşkesi Açılış Töreni, 3 Ekim Çarşamba günü saat 9.00’da Süleymaniye Camii İmareti’nde başlayacak.

Açılış resepsiyonunun ardından selamlama konuşmalarını İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem yapacak.

Selamlama konuşmalarının ardından program; Muhaddis Muhammed Avvame, Prof. Dr. Bruce Lawrence ve Süleymaniye Külliyesi ile ilgili çalışmalarıyla tanınan Doç. Dr. Mehdin Çiftçi’nin açılış dersleriyle devam edecek.

Medeniyet Araştırmaları Yüksek lisans ve Doktora programlarındaki zorunlu dil derslerinden muafiyet sınavları

Medeniyet Araştırmaları Yüksek lisans ve Doktora programlarındaki zorunlu dil derslerinden muafiyet sınavları aşağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Öğrencilerin sınavdan 20 dakika önce Medit Topkapı yerleşkesinde bulunmaları gerekmektedir.

İngilizce Akademik Yazım I ve II : 17 Eylül Pazartesi 10.30
Türkçe Akademik Yazım I ve II  (Uluslararası Öğrenciler için) : 17 Eylül Pazartesi 13.30 
Arapça Akademik Yazım I ve II   (Türk Öğrenciler İçin ) : 17 Eylül Pazartesi 13.30 
Arapça I ve II : 17 Eylül Pazartesi 16.30 

Enstitümüz Geç Başvuruları Kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora Programına Kayıt Olmaya Hak Kazanan Öğrenciler

T.C Vatandaşları

Yüksek Lisans

Fatma Betül Kahveci

Doktora

Halil İbrahim Alegöz (Şartlı)

 

Uluslararası

Yüksek Lisans

Anas Osman Yalman

Prince Rajiv Sarangani

Rohoullah Vakilzadeh-Dizaji

Doktora

İbrahim Mulushewa

 

Enstitümüz Geç Başvuruları Kapsamında Yüksek Lisans ve Doktora Yazılı Sınavına Girecek Öğrenciler Listesi

29 Ağustos 2018  Çarşamba günü Enstitümüz de saat 10.00’da yapılacak Yüksek Lisans ve Doktora yazılı sınavına katılmaya hak kazanan öğrenciler listesi;

Halil İbrahim Alegöz, Doktora
Fatma Betül Kahveci, Yüksek Lisans
Ubeydullah Sevim, Yüksek Lisans
Yasemin Yenitürk, Yüksek Lisans

Enstitümüz Yüksek Lisans ve Doktora Programı Geç Başvuruları Uluslararası Öğrenciler İçin Başlamıştır

Enstitümüz, geç başvurular kapsamında yüksek lisans programına 2, doktora programına ise 1 uluslararası öğrenci kabul edecektir.

Yüksek Lisans : http://medit.ihu.edu.tr/basvuru/yuksek-lisans/

Doktora : http://medit.ihu.edu.tr/basvuru/doktora/

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Geç Başvuruları Başladı

Enstitümüz Yüksek Lisans programına 5 T.C vatandaşı öğrenci, Doktora programına ise 2 T.C vatandaşı öğrenci alınacaktır. Başvuru koşulları ve tarihleri ile ilgili detaylı bilgi için;

Yüksek Lisanshttp://medit.ihu.edu.tr/basvuru/yuksek-lisans/

Doktorahttp://medit.ihu.edu.tr/basvuru/doktora/