Yüksek Lisans

BAŞVUR

Yüksek Lisans Başvuru – T.C. Vatandaşları

Kontenjan

Anabilim Dalı Program Öğrenci Sayısı
Medeniyet Araştırmaları Yüksek Lisans 5 T.C. Uyruklu

Başvuru Koşulları

 • ALES’ten en az 70 almış olmak
 • YDS’ de 100 üzerinden en az 70 veya TOEFL veya uluslararası geçerliliği olan sınavlardan eşdeğer puan almış olmak. (IELTS için Ekim 2013 döneminden sonraki sınavlar geçerli değildir.)

Başvuru Süreci

*Enstitümüze online, şahsen veya posta yolu ile başvuru yapabilirsiniz.

Online Başvuru:

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

 • CV
 • Niyet Mektubu (İki sayfayı geçmeyecek şekilde)
 • ALES Belgesi
 • Lisans Mezuniyet ve Transkript Belgeleri (Mezun olabilecek durumda olanlar kesin kayıt tarihinden önce belgelerini getirmek zorundadırlar)
 • Yabancı Dil Yeterlilik Belgeleri (Enstitümüzde eğitim görecek öğrencilerin İngilizce bilmeleri gerekmektedir.)
  • İngilizce seviyesini belgelendiremeyenlerin aşağıda belirtilen tarihte üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek olan İngilizce yeterlilik sınavına girmeleri gerekmektedir.
 • İki adet referansın iletişim bilgileri (ön elemeden geçildikten sonra referanslar istenecektir)
 • İngilizce yazılı ödevi, makalesi vb. bulunan öğrencilerin başvuru dosyasına eklemeleri tavsiye olunur.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

Başvuru, Sınav, Mülakat ve Kayıt Tarihleri

Son Başvuru Tarihi: 25 Ağustos 2018

Yer: İHÜ Topkapı Yerleşkesi  Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

İngilizce Dil Seviye Tespit Sınavı: 16 Ağustos 2018 (İstenilen Saat Başvuru sırasında Seçilecek.)

Yazılı Sınava ve Mülakata Çağırılacak Adayların İlanı: 28 Ağustos 2018

Yazılı Sınav Tarihi: 29 Ağustos 2018  Saat: 10.00 – 12.00

Mülakat Tarihi: 31 Ağustos 2018

Sonuçların İlanı: 

Yer: İHÜ Topkapı Yerleşkesi  Medeniyetler İttifakı Enstitüsü

Sınav Değerlendirme

 • Başarılı sayılabilmek için toplam puan 70/100 olması gerekmektedir.
 • ALES : %50
 • Transkript : %10
 • Yabancı Dil : %10 (Birden fazla yabancı dil bilmesi ve belgelemesi halinde (en az 65/100), her bir yabancı dil için ortalamaya 5 puan eklenir.)
 • Mülakat : %30

Program Detayları

Hazırlık Sınıfı: Medeniyet Araştırmaları programında öğrencilerin İngilizce, Arapça ve Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Türkiye vatandaşı öğrenciler için bir sene Bilimsel Hazırlık kapsamında, Arapça hazırlık dersi, 1 tane lisans dersi ve programın 1 tane zorunlu dersi verilmektedir. İngilizce Hazırlık sınıfımız bulunmamaktadır. Bilimsel Hazırlıktan başarısız olan öğrencilerin kaydı silinir.

Bursluluk Durumu

 • Kabul edilen tüm öğrenciler çeşitli oranlarda burslu olarak kabul edilmektedir.
 • Ayrıca kabul edilen öğrencilere, öğrenci asistanlığı yapmaları karşılığında Enstitü yönetiminin belirleyeceği sayıda ve miktarda 1500 – 2500 TL arasında burs imkânı sağlanacaktır. (Başvuruda bulunan öğrencilerin asistanlık bursu hakkı kazanabilmeleri için GNO’larının en az 2.70/4.00 olması gerekmektedir.)
 • Arapça hazırlık programına katılan öğrenciler yukarıdaki maddede belirtilen burs imkânlarından faydalanacaklardır.
 • Burslar dokuz ay için olup yaz aylarını kapsamaz. Master programı için bursluluk süresi iki yıllık ders ve tez dönemi ile bir yıllık hazırlık sınıfı dönemini kapsar. Ciddi akademik başarısızlık durumunda öğrencinin bursluluk durumu akademik komite tarafından yeniden değerlendirmeye alınır.
 • Evli öğrencilerin bursları 12 ay boyunca ödenir.

İrtibat: Ahmet Tarık Çaşkurlu

Adres: MEDİT Merkez Efendi Mah. Mevlevihane Cad. No:25 Zeytinburnu-İstanbul

Telefon: 212 521 81 00 / 2019 Faks: 212 582 81 10 E-posta: meditbasvuru@ihu.edu.tr

BAŞVUR