Ders Planı

I. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 501 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği   (ZORUNLU) 3 0 3 6
MIE 503 Medeniyet Araştırmalarında Teori ve Metod   (ZORUNLU) 3 0 3 6
MIE 505 Karşılaştırmalı Düşünce Tarihi   (ZORUNLU) 3 0 3 6
MIE 581 Arapça I   (ZORUNLU) 6 0 0 6
MIE 585 İngilizce Akademik Yazım I   (ZORUNLU) 3 0 0 3
MIE 583
/MIE 591**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım I   (ZORUNLU) 3 0 0 3
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 15 42

II. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 502 Dünya Medeniyetleri Tarihi   (ZORUNLU) 3 0 3 6
MIE 504 Küresel Sivil Toplum Ahlakı ve Siyaset   (ZORUNLU) 3 0 3 6
MIE 582 Arapça II   (ZORUNLU) 6 0 0 6
MIE 586 İngilizce Akademik Yazım II   (ZORUNLU) 3 0 0 3
MIE 590 Seminer   (ZORUNLU) 3 0 0 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
xxx Seçmeli Ders 3 0 3 6
Toplam 12 39

III. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 583
/MIE 591**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım I   (ZORUNLU) 3 0 0 3
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 33

IV. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 584
/MIE 592**
Arapça / Türkçe Akademik Yazım II*   (ZORUNLU) 3 0 0 3
MIE 599 Tez 0 0 0 30
Toplam 0 33
Genel Toplam 27 147

SEÇMELİ DERSLER

Güz Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 521 İslam Medeniyeti Tarihi I 3 0 3 6
MIE 529 İslam Düşüncesinin Gelişimi 3 0 3 6
MIE 531 Osmanlı Tarihi 3 0 3 6
MIE 535 Modern Türkiye’ nin Ekonomik ve Toplumsal Tarihi 3 0 3 6
MIE 537 Çağdaş Sorunlar Üzerine İslami Tartışmalar 3 0 3 6
MIE 543 Dünya Hukuk Gelenekleri 3 0 3 6
MIE 545 Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Siyasal Düşünce 3 0 3 6
MIE 547 Karşılaştırmalı Mimarlık Tarihi ve Düşüncesi 3 0 3 6
MIE 551 Tasavvuf Okumuları I 3 0 3 6
MIE 555 Afrika Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 557 Siyasal Düşünceler Tarihi Okumaları 3 0 3 6
MIE 563 Siyaset Sosyolojisi 3 0 3 6
MIE 567 Çok Kültürlülük ve Çoğulculuk Tartışmaları 3 0 3 6
MIE 569 Dil Söylem  ve Toplum 3 0 3 6
MIE 573 Şarkiyatçılık 3 0 3 6
MIE 575 Küresel Çevre ve İklim Sorunları 3 0 3 6
MIE 577 Farklı Disiplinlerde İslam 3 0 3 6
MIE 587 İspanyolca I 3 0 3 6
MIE 593 Edebiyat ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 595 Kimlik Politikaları ve Kadın Tarihi 3 0 3 6
MIE 611 İleri Yöntem Semineri 3 0 3 6
MIE 615 Bilim Felsefesi 3 0 3 6
MIE 617 Dünya Medeniyetlerinde Din ve Siyaset 3 0 3 6
MIE 625 Dil ve Toplum 3 0 3 6
MIE 637 Değişik Medeniyetlerde Heterodoksi 3 0 3 6
MIE 645 Osmanlı Modernleşmesinin Meseleleri 3 0 3 6
MIE 647 Şarkiyatçılık 3 0 3 6

Bahar Yarıyılı

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi AKTS
Teori Uygulama
MIE 522 İslam Medeniyeti Tarihi II 3 0 3 6
MIE 524 Osmanlı Modernleşmesinde Din ve Bilim 3 0 3 6
MIE 526 Bilim Tarihi 3 0 3 6
MIE 528 Uluslararası İlişkiler Perspektifler ve Teoriler 3 0 3 6
MIE 530 Batı Medeniyeti Tarihinde Kavramlar 3 0 3 6
MIE 534 Osmanlı Sosyal ve Siyasi Kurumları 3 0 3 6
MIE 538 Bir Medeniyet Modeli Olarak Beyt’ül Makdis 3 0 3 6
MIE 552 Tasavvuf Okumaları II 3 0 3 6
MIE 560 19. ve 20. Yüzyıl Dünya Tarihi 3 0 3 6
MIE 564 Modern Ortadoğu Tarihi 3 0 3 6
MIE 566 Müzik ve Medeniyet 3 0 3 6
MIE 568 İslam Siyaset Düşüncesinin Kaynakları 3 0 3 6
MIE 572 Gelenek ve Modernite Arasında Din 3 0 3 6
MIE 574 Din ve Siyaset 3 0 3 6
MIE 576 İslam Medeniyetinde Hukuk ve Toplum 3 0 3 6
MIE 578 Asya’ da İslam 3 0 3 6
MIE 580 Araştırma Yöntemleri 3 0 3 6
MIE 588 İspanyolca II 3 0 3 6
MIE 594 İngilizce Kuran-ı Kerim 3 0 3 6
MIE 612 Dünya Medeniyetleri 3 0 3 6
MIE 620 Sosyal Bilimlerde Metinlerarasılık 3 0 3 6
MIE 622 İslam Medeniyetinde Bilim 3 0 3 6
MIE 628 Söylem Tahlili 3 0 3 6
MIE 630 Günümüz Düşünce Akımları 3 0 3 6
MIE 632 Değişik Kültürlerde Sinema 3 0 3 6
MIE 636 Medeniyetlerin Estetik Anlayışları 3 0 3 6
MIE 640 Hukuk ve Siyaset Arasında Devlet 3 0 3 6
MIE 642 Güncel İbn Haldun Okumaları 3 0 3 6
MIE 650 Sosyal Bilimciler İçin Metin Yorumlama 3 0 3 6

* 2017-2018 Akademik yılı ve sonrasında kayıt olan öğrenciler için geçerlidir.
** Türk öğrenciler MIE 583 ve MIE 584 kodlu Arapça Akademik Yazım derslerini, uluslararası öğrenciler ise MIE 591 ve MIE 592 kodlu Türkçe Akademik Yazım derslerini almak zorundadır.